uzluga.ru
добавить свой файл


Projekti „Harjumaa mittetulundusühenduste ja kohalike omavalitsuste koostöö tugevdamine avalike teenuste osutamisel“ käigust ja

Norra õppereisist


2008. aasta lõpus käivitasime üheskoos (Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse eestvedamisel ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu kaasabil) projekti, mis uurib maakonna KOVide ja MTÜde koostööd avalike teenuste osutamisel. Projekti rahastab Norra ja EMP regionaalarengu toetusmeede ning omafinantseeringuga panustasid Harjumaa omavalitsused.

Mis on seni tehtud?

1. Läbi on viidud uuring hetkeolukorra kohta – kas ja kui palju KOVid MTÜdelt avalike teenuste osutamist tellivad, millised on head praktikad, rõõmud ja ka mured ning tulevikuväljavaated. Uuringu leiab siit: http://www.heak.ee/index.php?id=42

2. Koostööseminarid Keilas ja Kuusalus, kus KOVid ja MTÜd kuulasid ja jagasid häid praktikaid, arutlesid koostöövõimaluste üle. Seminaride kokkuvõtted leiab samuti siit: http://www.heak.ee/index.php?id=42

3. Õppereis Norrasse, Randebergi kommuuni tutvumaks sealse praktikaga MTÜde ja KOVi omavahelises koostöös ja avalike teenuste osutamisel. Reis toimus juuni alguses, osalejateks 15 inimest Harjumaalt (nii omavalitsuste kui MTÜde esindajad). Kokkuvõtet nähtust ning õpitust saategi nüüd lugeda:


Reis toimus 2. – 5. juunil 2009. Sihtkohaks sai valitud projekti rahastaja riik Norra ning omavalitsuses Nissi valla sõprusomavalitsus Randabergi kommuun, kus elab 10 000 inimest. Reisil osalejad valiti eelnevatel koostööseminaridel aktiivselt osalenute seast – peamiselt need organisatsioonid ja omavalitsused kes plaanivad lähitulevikus avalike teenuste osutamise osas koostööd teha või seda juba praegu praktiseerivad.

Reisi päevakavasse plaaniti mitmeid kohtumisi peamiselt sotsiaal- ja kultuurivaldkonna organisatsioonidega ning kommuuni erinevate osakondadega. Eraldi aega oli õppepäevade jooksul ette nähtud ka omavaheliseks töiseks aruteluks.
Saabumise õhtul võttis meid õhtusöögil vastu linnapea Tone Tvedt Nybø ja mitmed linnavalitsuse liikmed. Saime lühitutvustuse Randabergi ajaloost ja arengust.
Teisel päeval kohtusime Randabergi kommuuni sotsiaal- ja tervishoiu ameti juhatajaga, külastasime kohalikku hooldekodu, selle juures tegutsevat elu- ja tegevuskeskust ning vabatahtlike keskust. Tõdesime, et kui Eestis ollakse valmis koostööks MTÜ-de ja KOV-de vahel peamiselt just sotsiaalvaldkonnas teenuste osas, siis Norras on põhiteenused kaetud siiski omavalitsuse poolt. Lisategevuste osas (nt vanuritele aktiivse vaba aja veetmisel seltsiks olemine) löövad kaasa suurel määral eraisikutest vabatahtlikud, mitte niivõrd organiseeritud ühendused nagu MTÜd. Üllatav oli, et vabatahtlikena tegutsevad peamiselt eakad inimesed ja nad on kogukonnas selle eest väga tunnustatud ja austatud, niiöelda sädeinimesed.
Samal päeval külastasime kahe naaberkommuuni ühistööna loodud erafirmat RANSO, kus töötavad psüühikahäire või vaimupuudega inimesed ning töö tellivad firmalt kohalikud ettevõtted. See on heaks näiteks omavalitsuste ja ka ettevõtete-vahelisest koostööst.

Tutvusime ka kohalike tervise- ja spordiklubidega, mis tegutsevad peamiselt vabatahtlike lastevanemate eestvedamisel, ka treeninguid viivad läbi nemad ise. Kommuun panustab tihtipeale maa või ruumide andmisega, staadioni ehitamised ja vahendite soetamised jäävad klubide õlule.

Nende päevade jooksul saime veelgi häid näiteid lastevanemate, laste ning ka õpetajate omavahelisest heast koostööst ning niiöelda töövälisel ajal vabatahtlikust tegutsemisest. Tutvusime ühe kooli juures tegutseva LEGO teadus-hariduskeskusega, mis tegutses just peale kooli õhtuti, eestvedajateks taas lapsevanemad ning aktiivsemad õpetajad, kes lastes koos paar korda nädalas insenerimõtlemist arendavad. Käisime ka ühes teises koolis, mille omapäraks oli koostöö ühe kohaliku taluga, kus lapsed saavad õuetöid teha, õppida talus leiduvate ajalooliste esemete kaudu  oma maa ajalugu ja talutraditsioone. Lapsevanemad kutsutakse esinemispäevadele tutvuma vahepeal õpituga. Külastasime ka kohalikku lasteaeda Zebra, mis oli rahastud kahasse riigi, omavalitsuse ja lastevanemate poolt. Lasteaed tegutseb farmi juures, mis annab lastele hea võimaluse peamiselt õues mängida ja ka loomade eest hoolitsemist õppida. See on oluline teraapiline tegevus just erivajadustega lastele, kes käivad samas lasteaias. Lasteaiajärjekordi Norras eriti ei ole, mis annab lapsevanemale valikuvõimaluse millise suunitlusega lasteaeda oma laps panna.


Õppereisi kõik päevad lõppesid tagasisideringiga, kus arutleti päeval kogetu üle ja mõeldi üheskoos, mida saaks Eesti ühiskonda üle tuua. Tõdeti, et kuigi MTÜde ja KOVide koostöösüsteem ei ole Eestis ja Norras päris sarnane, on meil üksteiselt nii mõndagi õppida. Kui meie mõtleme edaspidi rohkem vabatahtliku töö propageerimisest, siis Norra pool tunnistas, et neil oleks meil just KOV ja MTÜ koostöö kohapealt mõndagi õppida. Kõik reisil osalejad jäid nende õppepäevadega väga rahule ja on jõudnud kogukonnas ka saadud kogemust juba levitada. Ilmselt jagub siin mõtlemist veel pikalt.


Reisist saab lugeda ka Keila linna kodulehelt: http://web.keila.ee/34656

Samuti kajastab reisi 26. juunil ilmuv ajaleht Harju Elu ning juuli alguses ka Sõnumitooja.


Projekti järgmised sammud:
- augustis toimub KOVidele ja MTÜdele ühine 2-päevane koolitus, kus osalejad saavad lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilisi õpetusi, kuidas teenuseid delegeerida ja millised peaksid olema vastavad lepingud
- septembris teeme veel ühe seminari, mis projekti kokku võtab, tulemustest räägib ning edasisi plaane arutab
- septembris valmib ka projekti käiku tutvustav trükis, mis saab olema huvitav lugemine kui ka praktiline õpetus avalike teenuste delegeerimise otstarbekusest nii Harjumaa kui kogu Eesti omavalitsustele ja MTÜdele.


Mari-Liis Dolenko

Projektijuht

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus