uzluga.ru
добавить свой файл
  1 ... 18 19 20 21

Osoby

Pokora Garden: niedokończona biografia


Śmiertelni

Pokora „Kora” Garden

Piękny „Beau” Garden jej kuzyn

Wiara Garden jej matka

Siła „Łącz” Garden jej ojciec


Braciszek Zmysłowość flamen

Mitygacja „Mity” jego leman


Siostrzyczka Stanowczość flamenka

Korekcja „Kor” jej leman


Wiwat Larch upiększacz

Ministracja „Ministra” Bareed krawcowa


Braciszek Purytanizm flamen doradca

Auspicja „Auspi” jego lemanka

Braciszek Radosność flamę doradca

Giętkość „Kość” jego leman


Belstem Summer lord doradca

Aneisneida Summer jego córka, także doradca

Goquisite Ankh dama doradca

Marasthizinith Crane dama doradca

Pietimazar Seaade lord doradca


Pogoda „Goda” Genlle główna twórczyni i doradca

Delikatność „Kat” Canyonade mistrz i doradca

Szczęśliwość „Szczęsny” Paean mistrz i doradca

Nostalgia „Algia” Cattail jego starsza uczennica

Eternelipizaran „Eterni” jego młodsza uczennica

Pamięć „Parni” Carmine mistrzyni i doradca

Trisizm Sepal jej uczeń

Posłuszeństwo „Łusza” Thunder mistrzyni i doradca

Uroczystość „Sto” Southwind jej uczeń

Uroczystość „Uro” Southwind jej uczennica

Ziniquel Sevenash mistrz i doradca

Purytanizm „Ryta” Porphyry mistrzyni i doradca

Owen Phyllose jej uczeń


AfetMerisand rykszarz


Mell Djanneh na Kalwarii


Duchowość „Ho” z Bagniska

Rozweselenie „Wes” jej mąż

Hem Lakestone antykwariusz

Figlarność „Fig” jego żona

Lakestone Czułość „Czu” ich córka

Zasługa „Ług” ich syn


Braciszek Transcendencja flamen

Wdzięczność „Wdzięk” Garden jego lemanka


Bogowie


Złota Antylopa Dywinarcha

Miłosierdzie „Miło” Następca

Nadzieja Panna

Przetrącony Ptak Matka

Cierpliwość „Pli” Waleczny

Brązowa Woda Mędrzec


Wartość „War” Boski Gwardzista

Szklana Góra Boski Gwardzista

Sepia Boski Gwardzista


Słodki Myszołów Serbalu Wietrznych Niebios

Pancerny Liść O-serbalu Wietrznych Niebios

Kwitnący Uskok z Wietrznych Niebios


Inni członkowie rodziny, duchy, służący i bogowie


AUCHRAUG

Język bogów; słownik podręczny


ae(s) z (l.mn)

auchresh I.poj lub l.mn.; inteligentne stworzenia urodzone na soli, znane powszechnie jako „bogowie”

auchraug język auchresh

be”leth bębenek używany do rytmicznych tańców

breideim starsze rodzeństwo (wyraża szacunek)

cujali każdy auchresh (Znajda, irissi ghauthiji itd.) związany z innym

denear pieniądze

Eithlirindre Islandia

elpechim bliscy przyjaciele - kochankowie lub nie

er- przedrostek: nad, wyższy

escorets jeleniowate solne zwierzęta

fashir zmusić, nakazać, wymuszać

Fewarauw Pirady

firchresi młodszy brat (zdrobnienie)

firi młodszy brat (oficjalnie)

ghauthijim przypadkowi kochankowie

ghauti kere prostytutka (w Niebiosach zawsze mężczyzna)

gherry tradycyjny kithrilindyjski napój, czerwony i gorzki, poda­wany na gorąco

graumir odejść, wyjść

hautghirre wyrzutek

haugthule drapieżca

hymanni śmiertelny

hymannim śmiertelnicy

imrchim twórcy (czasami odnoszące się do auchresh mieszkają­cych w domach podobnych do Zaułka Tellury)

irissim dwoje złączonych ze sobą najbliżej, jak to tylko możliwe, prawie zawsze kochankowie

iu kobieta (oznacza wysoki status)

iye nie

kere mężczyzna (1. mn. keres)

kervayim, lesh plan

khath przejrzysty uarechiański alkohol

kiru iu lesbijka

Kithrilindu Królewiec

kuiros silny mężczyzna, kryminalista

le(sh) rodzajnik określony

mainrauim łowcy, zbieracze

nem my

o- przedrostek: pod, prawie

perich”hi wyraz szacunku używany w stosunku do auchresh o wyższym statusie

Rimmear największe Niebiosa w Uarechu

ruthyalim lud z rodzinnych Niebios

saduim partnerzy w interesach

serbalim przywódcy, zazwyczaj Niebios

skri fewaurański alkohol

teth”tach ching natychmiastowa podróż

tith”ahim osoba nie znana mówiącemu, z innych Niebios

triccilim służący

Uarech Kalwaria

urthriccim cienkie macki wyglądające jak włosy

wrchrethrim przeżarci, skorumpowani

wrchrethre przeżarty, skorumpowany

wrillim kolczyki

Writh aes Haraules Morze Burz

<< предыдущая страница