uzluga.ru
добавить свой файл
1 2 3
2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат


2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджеттің жобасының іске асуы 2012-2016 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы мен бюджеттік параметрлері негізінде және Елбасының Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауында, Қазақстан Республикасының бюджеттік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

Облыстық және аудандық бюджеттер арасындағы бюджетаралық қатынастар 2010 жылдың 13 желтоқсандағы № 356 «2011-2013 жылдарға арналған Қостанай облысының облыстық және аудандық бюджеттеріоблыстық маңызы бар қалалар) арасындағы жалпы маңыздағы трансферттердің көлемі туралы» Қостанай облыстық мәслихаттың шешімімен үш жылға бекітілді.

Осы шешімге сәйкес аудандық бюджетке облыстық бюджеттен берілген бюджеттік субвенцияның көлемі 2012 жылға 917 518 мың теңге сомасында, 2013 жылы 869 954 мың теңге сомасында, 2014 жылы 913 644 мың теңге сомасында белгіленді.

2011 жылдың 20 желтоқсанындағы № 354 «Қамысты ауданының 2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» Қамысты аудандық мәслихатының шешімі.

2012 жылдың 27 қаңтардағы Елбасының Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру мақсатында шығындардың басым бағыттарына арналған қаражаттарды қайта бөлу, елдің әлеуметтік-экономикалық дамудың макроэкономикалық көрсеткіштерін нақтылауға байланысты, «Қамысты ауданының 2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгертулер мен толықтырулар енгізілді:

2012 жылдың 10 ақпанындағы №11 бюджетті нақтылаудың негізгі себептері боп Қамысты ауданының бюджетінің нысаналы трансферттері 3128,0 мың теңгеге азайтылған, сонымен қатар 2011 жылдың соңында 53204,0 мың теңге сомасында пайдаланылмай қалған, аудандық бюджеттің қараажатының бос қалдықтарын қайта бөлу, 2012 жылдың 8 ақпанындағы № 54 «2011 жылдың 13 желтоқсанындағы № 530 әкімдіктің қаулысына өзгертулер мен толықтырулар енгізіу туралы» Қостанай облыстық әкімдіктің қабылданған қаулысын іске асыру қажеттілігі болып табылады.

2012 жылдың 06 сәуіріндегі №23 бюджетті нақтылаудың негізгі себептері боп Қамысты ауданының бюджетінің нысаналы трансферттері 2012 жылы 4301,0 мың теңгеге азайтылған, сонымен қатар су шаруашылығын дамытуға арналған мақсатты республикалық трансферттер 2014 жылы 610500,0 мың теңге сомасында азайтылды, одан басқа 2012 жылы 5225,0 мың теңге сомасында трансферттер ұлғайтылды, 2012 жылдың 06 сәуіріндегі № 162 «2011 жылдың 13 желтоқсанындағы № 530 әкімдіктің қаулысына өзгертулер мен толықтырулар енгізіу туралы» Қостанай облыстық әкімдіктің қабылданған қаулысын іске асыру қажеттілігі болып табылады.

2012 жылдың 15 мамырындағы №34 бюджетті нақтылаудың негізгі себептері боп Қамысты ауданының бюджетінің нысаналы трансферттері 2012 жылы 7,0 мың теңге сомасында азайтылған, 2012 жылы 1,2,3 санаттағы кірістердің болжамы 10,0 млн. теңгеге ұлғайтылды, 2012 жылдың 14 мамырындағы № 226 «2011 жылдың 13 желтоқсанындағы № 530 әкімдіктің қаулысына өзгертулер мен толықтырулар енгізіу туралы» Қостанай облыстық әкімдіктің қабылданған қаулысын іске асыру қажеттілігі болып табылады.

2012 жылдың 27 шілдедегі №54 бюджетті нақтылаудың негізгі себептері боп Қамысты ауданының бюджетінің нысаналы трансферттері 2012 жылы 779,0 мың теңге сомасында азайтылған, 2012 жылы 1,2,3 санаттағы кірістердің болжамы 10,0 млн. теңгеге ұлғайтылды, 2012 жылдың 25 шілдедегі № 328 «2011 жылдың 13 желтоқсанындағы № 530 әкімдіктің қаулысына өзгертулер мен толықтырулар енгізіу туралы» Қостанай облыстық әкімдіктің қабылданған қаулысын іске асыру қажеттілігі болып табылады, 2012 жылдың 29 мамырындағы № 269 Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің бұйрығына сәйкес Қазақстан Республикасының бірыңғай бюджеттік жіктеуінің өзгеруіне сәйкес өзгерістер енгізілсін.


1 кесте

2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері

млн. теңге


2012 2013 2014Түсімдер


Олардың ішінде, кірістер:

1592,4


1528,1

1401,8


1400,9

1896,1


1895,2

Салық түсімдері

476,8

493,1

500,3

Салық емес түсімдер

4,2

3,2

3,2

Негізгі капиталды сатқаннан түскендер

0,4

0

0

Трансферттердің түсімі

1046,7

904,6

1391,7

Бюджеттік кредиттерді өтеу

2,0

0,9

0,9

Қарыздардың түсімдері

29,1

0

0

Бюджеттік қалдықтарды тарту

53,2


0


0


Шығындар


1592,4


1401,8


1896,1

Олардың ішінде, шығындар:

1580,99

1400,9

1895,2

Жалпы маңыздағы мемлекеттік қызметтер

212,2

212,3

215,5

Қорғаныс

2,0

1,8

1,9

Қоғамдық тәртіп, қауісіздік, құқықтық, соттық, қылмыстық-атқарушы қызмет

4,0

0

0

Білім беру

965,6

847,0

1160,3

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

74,4

65,8

69,3

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

54,5

82,1

252,5

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

162,9

101,8

104,7

Ауылдық, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған орта мен жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

41,0

24,2

24,6

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметтері

9,0

9,0

9,0

Көлік және коммуникация

28,1

32,0

34,2

Басқалар

18,4

22,8

23,2

Міндетті қызмет көрсету

0

0

0

Трансферттер

8,8

2,1

0

Қаржы активтерін сатып алу

0

0,0

0

Қарыздарды өтеу

2,4

0,9

0,9

Бюджеттік несиелер

29,1

0

0Түсімдер


Үш жылдық кезеңге арналған кірістер болжамы түсімдерінің құрамында аудан бюджетінде 100% мөлшерінде табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша бөлумен нормативті сақтау есебімен қалыптасқан.

Нәтижесінде, кірістердің болжамы(трансферттер түсімінің есебінсіз)

2012 жылға арналған аудандық бюджеттің 2012 жылдың бірінші және екінші тоқсандарында нақтылау өткізу есебімен 481,4 млн. Теңгеге анықталды 2011 жылы деректі арттырумен 51,0 млн. теңге.

2013 жылға арналған аудандық бюджеттің кіріс болжамы(трансферттер түсімінің есебінсіз) 496,3 млн. теңге сомасында анықталды, 2012 жылы қарсы нақтыланған болжамға ұлғаюымен 34,9 млн.теңге.

2014 жылға арналған 2013 жылы 7,2 млн.теңгеге қарсы өсіммен 503,5 млн. теңге сомасында анықталды.


2012-2014 жылдарға арналған субвенцияның көлемі(Қамысты ауданы бюджетіне облыстық бюджеттен берілетін, бюджеттік қаражат) 917,5 млн. теңге, 869,9 млн. теңге және 913,6 млн. теңгені құрайды.


Шығындар

1 кесте

Салалар бойынша аудандық бюджеттің шығындары:


2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)


Әлеуметтік блокқа арналған шығындар өзіне 3 функционалдық топты қосады, әсіресе: білім беру; әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.

Негізінде 2012 жылға әлеуметтік салаға арналған мемлекттік бюджеттің шығындары нақтылау өткізгеннен кейін шығындардың жалпы көлемінен 80,0 % немесе абсолюттік мәні 1203,0 млн. теңге, жалпы көлемнен 2013 жылы - 84,0 % немесе 1014,5 млн. теңге, жалпы көлемнен 2014 жылы - 87,0 % немесе 1334,3 млн. теңге.


Әлеуметтік салаға арналған аудандық бюджеттің шығындары

2012 жыл


2 кесте
2013 жыл
2014 жыл
Әлеуметтік салада негізгі басымдылығы болып азаматтардың тұрмысын жақсартуға бағытталған ертеде қабылданған барлық әлеуметтік міндеттер болып табылады.


Білім беру


2012-2014 жылдарға арналған білім берудің шығындары2 кесте

Млн.теңге

Іс-шараның атауы

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

Шығындардың барлығы:

965,6

846,9

1160,3

1. Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқытуды қамтамасыз ету

81,9

81,0

82,4

2. Республикалық бюджеттен берілетін трансфер есебінен кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы, жетім-баланы және ата-аналарының қамқорысыз қалған балалар үшін, дарынды балалар үшін мамандандырылған,арнайы(түзету), жалпы түрдегі мектеп-интернаттар, шағын-орталықтар, бала бақшалардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту0,43. Ауылдық(селолық) жерледе балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру


1,4


1,4


1,4

4. Жалпы білім беру


755,1

732,6

734,6


5. Балаларға қосымша білім беру

14,1

14,2

14,2

6. Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға


1,37. Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы, жетім-баланы және ата-аналарының қамқорысыз қалған балалар үшін білім беруді ұйымдастыру, дарынды балалар үшін мамандандырылған, арнайы(түзету), жалпы түрдегі мектеп-интернаттар, мектептер, негізгі орта, жалпы орта білім беру, бастауыш ұйымдарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту6,98. Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9,1

9,1

9,3

9. Ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу


8,1

8,6

9,3

10. Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

0,111. Республикалық бюджет трансферті есебінен жетім-баланы (жетім-балаларды) және ата-аналарының қамқорысыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларға ай сайынғы ақшалай қаражаттарын төлеу


8,012. Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығындары


79,213. Білім беру объектілерін құру және қайта құру

(Қамысты а. 160 орынға арналған бала бақшаны қайта құру, Қамысты а. оқушылар сарайын қайта құру)309,1

(207,0

102,1)
2012 жылы республикалық бюджеттен 8,0 млн. теңге сомасында нысаналы трансферттер бөлінген, 2011 жылы ата-аналарының қамқорысыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларға ай сайынғы ақшалай қаражаттарын төлеу

енгізілген төлеу жалғастырылуда. Жардемақының мөлшері 10 ең аз есеп айырысу көрсеткішін құрайды (1618 теңге х 10 = 16180 теңге). Жардемақы 40 балаға жоспарланған.следующая страница >>