uzluga.ru
добавить свой файл
1
Питання, відповіді, пояснення

*** Питання ¹ 1

Хворий К.,67 років, протягом останніх 4 років переніс два Q-інфаркти. Звернувся до лікаря зі скаргами на загрудинний біль давлючого характеру, який ірадіює в ліву руку і ліву половину нижньої щелепи. Тривалість болю -3-5 хв., знімається прийомом нітрогліцерину. Біль виникає при ходьбі по рівній місцевості в нормальному темпі на відстані до 200м, при підйомі на 1 поверх. Загрудинні болі виникають і при вдиханні морозного повітря, при стресових ситуаціях. Вкажіть функціональний клас хворого приступом стенокардії.

A. ІІІ

B. О

C. І

D. ІІ

E. ІV

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 2

Чоловік 37 років скаржиться на серцебиття,задишку,перебої в роботі серця,запаморочення,швидку втомлюваність.При обстеженні виявили виражену кардіомегалію, глухі тони серця,систолічний шум на верхівці, ознаки декомпенсації IIА ст. На ЕКГ мерехтлива аритмія,блокада лівої ніжки пучка Гісса, (-)зубці Т в багатьох відведеннях. При ЕхоКГ виявили дифузну ділятацію порожнин серця, зниження скоротливості міокарда. Ймовірний діагноз?

A. Застійна кардіоміопатія

B. Гіпертрофічна кардіоміопатія

C. Сімейна кардіоміопатія

D. Облітеруюча кардіоміопатія

E. Констриктивна кардіоміопатія

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 3

Жінка 65 років скаржиться на приступ ядухи з переважним утрудненням вдиху, відчуття клекотання в грудях, кашель. Упродовж 25 років відмічає високі цифри артеріального тиску, перенесла крупновогнищевий інфаркт міокарда, стан погіршився годину тому після фізичного навантаження. Хвора в положенні ортопное, ціанотична. АТ 220/110 мм рт.ст., пульс 96/хв, ритмічний. Тони серця ослаблені, акцент ІІ тону і систолічний шум над аортою. В легенях дихання жорстке, ослаблене, в нижніх відділах незвучні різнокаліберні хрипи. Периферичних набряків немає. Дані вислуховування серця можуть свідчити про наявність

A. серцевої недостатності

B. атеросклерозу аорти

C. легеневого серця

D. недостатності аортального клапана

E. недостатності мітрального клапана

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 4

Хворий К.А., 64 роки, звернувся до лікаря поліклініки зі скаргами на задуху та перебої у роботі серця. При огляді: виявлено мінімальні клінічні явища застою у малому колі кровообігу. Пульс аритмічний, як по частоті, так і по наповненню, 76 -104 у хв., АТ=130/70 мм рт.ст. Виявлено дефіцит пульсу - приблизно 20-24 удари в хвилину. Про яке порушення ритму можна думати?

A. Миготлива аритмія

B. Екстрасистолія

C. Пароксизмальна тахікардія

D. Тріпотіння передсердя

E. Синусова аритмія

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 5

Хворий П., 62 роки,звернувся до дільничного лікаря зі скаргами на задишку та серцебиття при незначному фізичному навантаженні, загальну слабкість.В анамнезі захворювання - перенесені протягом останніх трьох років два великовогнищеві інфаркти міокарду. Об"єктивно: незначний ціаноз губ. У легенях при аускультації везикулярне дихання, частота його - 20 за хв. Границі серця перкуторно розширені вліво.Тони серця приглушені.Пульс ритмічний, 78 за хв. АТ=100/60 мм рт.ст.Печінка пальпаторно збільшена на 3 см. Пастозність ніг. Загальний аналіз крові : еритроцити - 4,2 *10^{12} , Нв - 142 г/л, л. - 4,6*10^9, ШОЕ -6 мм/год. ЕКГ - ритм синусовий, правильний, ЧСС-72 за хв. Вісь серця відхилена вліво. В І відведенні патологічний зубець Q. В І, V 5 - V 6 - відведеннях від'ємний зубець Т. ВЕМ: толерантність до фізичного навантаження /ТФН/ - 70 Вт, максимальне споживання кисню /МСК/ -9 мл/кг за хв.,метаболічних одиниць /МО/ - 3. Визначіть стадію хронічної серцевої недостатності за класифікацією NYHA / функціональний клас/.

A. ІІІ

B. 0

C. І

D. ІІ

E. ІV

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 6

У хворого З.В., 49 років, який знаходиться на обліку з діагнозом стабільна стенокардія ІІ ФК , раптово виникли типові стенокардіотичні болі,які не знялися нітрогліцерином. Об"єктивно: АТ= 120/80 мм рт.ст., пульс 104 уд. за хв., поодинокі екстрасистоли. На ЕКГ: ЧСС - 104 /хв., різкі лівошлуночкові екстрасистоли, депресія сегменту S -T у І, аVL та високі, гострокінцеві зубці Т у V2 ,V3,V4 відведеннях. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Нестабільна стенокардія

B. Стабільна стенокардія, ІІ ФК

C. Інфаркт міокарду

D. Стабільна стенокардія, ІУ ФК

E. Стенокардія варіантна

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 7

Хвора К., 50 років, потрапила до лікарні зі скаргами на сильний головний біль, який супроводжується нудотою, серцебиттям, колючим болем в ділянці серця. Вночі раптом з'явилась задишка змішаного типу, кашель з виділенням рожевого пінистого харкотиння. Об'єктивно: стан тяжкий, акроцианоз, ЧДР 36 за хвилину. В легенях на всій протяжності звучні різнокаліберні хрипи. Ліва межа серця зміщена назовні на 3 см, акцент II тону над аортою. АТ =240/120 мм рт.ст., пульс 120 за хвилину. Назвати ускладнення гіпертонічної хвороби:

A. Гостра лівошлуночкова недостатність

B. Гостра правошлуночкова недостатність

C. Iнфаркт міокарду

D. Гіпертонiчна енцефалопатія

E. Тромбоемболія легеневої артерії

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 8

Хворий, 23 роки, скаржиться на біль в ділянці серця (який посилюється при фізичному навантаженні), серцебиття, задишку (яку відмічає з 14 років життя). Помірний ціаноз, границі тупості серця поширені вліво на 2 см. Тони серця дзвінкі, систолічний шум по лівому краю грудини і на верхівці. Кров і сеча без патології. ЕКГ - синусова брадикардія, горизонтальна позиція серця, ознаки гіпертрофії і перенавантаження лівого шлуночка. Рентгенологічно: талія серця підкреслена, значно гіпертрофований лівий шлуночок. Ваша думка про попередній діагноз?

A. Гіпертрофічна кардіоміопатія.

B. Недостатність мітрального клапана.

C. Пролапс мітрального клапана.

D. Стеноз гирла аорти.

E. Недостатність аортального клапана.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 9

У жінки під час медичного огляду при аускультації серця виявлено посилений І тон на верхівці, тон відкриття мітрального клапану, пресистолічний шум, акцент і розщеплення ІІ тону на легеневій артерії. Яку ваду серця можливо запідозрити?

A. Мітральний стеноз

B. Комбінована мітральна вада

C. Недостатність мітрального клапана

D. Стеноз устя аорти

E. Недостатність аортального клапана

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 10

Чоловіка 32 років протягом останнього року турбують болі в крижах та кульшових суглобах, болючість та скутість при рухах в поперековому відділі хребта. ШОЕ - 56 мм/год. Рентгенологічно виявлено ознаки двобічного сакроілеїту. Хворий є носієм антигену НLA В27. Який діагноз є найбільш вірогідним?

A. Анкілозуючий споділоартрит

B. Коксартроз

C. Ревматоїдний артрит

D. Хвороба Рейтера

E. Спондільоз

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 11

Хворий 46 років зайвої ваги скаржиться на періодичні напади гострого артриту переважно плюснефалангового суглобу великого пальця правої стопи. Під час нападу зареєстровано підвищений рівень сечової кислоти у сироватці крові. Яке захворювання у хворого ?

A. Подагричний артрит

B. Хвороба Рейтера

C. Ревматоїдний артрит

D. Ревматичний артрит

E. Деформуючий остеоартроз

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 12

Хвора скаржиться на болі в м'язах плечового пояса, спини, та ніг, виражену скутість зранку, схуднення, загальну слабкість. Об'єктивно: верхні повіки набряклі, межі серця розширені вліво, систолічний шум на верхівці. В біохімічному аналізі крові різке підвищення активності трансаміназ. Яке захворювання найбільш ймовірне ?

A. Дерматоміозит

B. Системний червоний вовчак

C. Вузликовий периартеріїт

D. Склеродермія

E. Ревматоїдний артрит

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 13

Хвора 60 років, звернулась до лікаря зі скаргами на біль в дистальних міжфалангових суглобах кістей рук, їх набряк. На рентгенограмі кістей: навколосуглобовий остеопороз, звуження щилин у дистальних міжфалангових суглобах, нерівність суглобових поверхнів внаслідок узурації, остеосклероз, крайові остеофіти. Набільш верогідний діагноз?

A. Остеоартроз, вузликово-ерозівна форма

B. Ревматоїдний артрит

C. Псоріатичний артрит

D. Системний червоний вовчак

E. Хвороба Рейтера

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 14

У юнака 16 років через 2 тижні після ангіни з'явилися різкі болі і припухлість дрібних суглобів кістей рук і стіп, грудинно-ключичних і скронево-клубових зчленувань, підвищення температури до 38С, серцебиття, задуха. Болісність в суглобах носять мігруючий характер, без стійкого порушення функції. У крові: нейтрофільний лейкоцитоз із помірним палочкоядерным зрушенням, ШОЕ - 30 мм/год.С-реактивний білок "+". Ваш діагноз?

A. Ревматизм

B. Реактивний артрит

C. Інфекційно-алергічний міокардит

D. Хвороба Рейтера

E. Ревматоїдний артрит

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 15

У хворого на ЕхоКГ порожнина лівого передсердя 5,0 см.; мітральний клапан фіброзно змінений, передня стулка "П-подібна", задня - підтягнута до передньої, однонаправлений їх рух. Про що свідчать дані зміни?

A. Про стеноз мітрального отвору

B. Про недостатність мітрального клапану

C. Про недостатність аортальних клапанів

D. Про стеноз гирла аорти

E. Про дефект міжпередсердної перегородки

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 16

Хворий 32 років через 2 тижні після ангіни відзначив появу задишки при фізичному навантаженні, слабкості, але за медичною допомогою не звертався. Через 5 днів несподівано відчув запаморочення з наступною непритомністю. При огляді: ЧСС 44, АТ 120/80, I тон послаблений на верхівці серця короткий систолічний шум, тони ритмічні. При огляді невропатолога неврологічний статус без патологічних змін. Для з`ясування причини непритомності в першу чергу необхідно здійснити:

A. ЕКГ - добовий моніторинг

B. ЕКГ при фізичному навантаженні

C. ЕКГ у спокою

D. ЕКГ на тлі проби з атропіном

E. ЕКГ на тлі проби з пропранололом

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 17

У хворого Н., 22 років при обстеженні систолічний шум у II межребер'ї справа від грудини з проведенням в міжлопаточну ділянку. АТ на руках 160/100 мм рт.ст., на ногах 110/70 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Коарктація аорти

B. Дефект міжшлункової перегородки

C. Тетрада Фалло

D. Стеноз легеневої артерії

E. Реноваскулярна гіпертонія

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 18

Хворий Ф., 60 років, скаржиться на біль поза грудиною стискуючого характеру під час хотьби по рівній місцевості до 200 м. АТ 140/70 мм рт.ст. Пульс 80 уд/хв. ВЕМ: зниження толерантності до фізичних навантаженнь 75 Вт. Найбільш можливий діагноз?

A. Стабільна стенокардія III ФК

B. Прогресуюча стенокардія

C. Спонтана стенокардія

D. Стабільна стенокардія II ФК

E. Стабільна стенокардія IV ФК

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 19

Хвора 30 років. Ревматичний анамнез з 10-річного ріку. При аускультації серця посилений I тон, на верхівці, тон відкриття мітрального клапану, протодіастолічний шум, акцент II тону на легеневій артерії. Які данні будуть отримані при рентгеноскопіх серця з контростованим стравоходом (КС)?

A. Серце мітральої конфігурації, КС має "малу дугу" радіуса відхилення

B. *Серце мітральої конфігурації, КС має "велику дугу" радіуса відхилення

C. *Серце аортальної конфігурації, КС не відхилений

D. *Серце нормальної конфігурації, КС не відхилений

E. Серце кулеобразної форми

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 20

Хворий 32 років скаржиться на підвищення t до 38,5С, озноб, загальну слабкість, біль у попереку, наявність сечії рожевого кольору, втрату ваги до 10 кг. Захворювання зв`язує з перенесеним грипом. Об-но: шкіряні покрови бліді, вологі при пальпації. Тони серця приглушені, ЧСС = ПС = 110 за хв., АТ 190/115 мм рт. ст. Симптом Пастернацького слабко позитивний с обох сторін. В крові - r. 2,8·1012/л, Hb - 65 г/л, ШОЕ - 58 мм/год., А/Г - 0,82, (-глоб. - 30 \%. Ан. сечі - білок - 3,8 г/л, лейк. 20-25 у п/з, ер. до 100 у п/з, креатинін - 0,390 ммоль/л. Який вірогідний діагноз у даному випадку.

A. Вузликовий періартеріїт

B. Системний червоний вовчак

C. Гострий нефрит

D. Інфекційно-алергічний міокардит

E. Нирково-кам`яна хвороба

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 21

У хворої 42 років через 1,5 місяця після лікування (сульфаніламідами і ампіциліном) з'явилася загальна слабкість, біль в суглобах, температура підвищилась до 38С. При обстеженні виявлено збільшення лимфатичних вузлів, печінки, селезінки, папульозний висип з лехеніфікацією шкіри. В аналізі крові: помірна анемія, лейкопенія, ШОЕ ускорена до 40 мм/год. Вкажить самий важливий метод обстеження, який використовується в діференціальній діагностиці алергії від ліків з ураженням багатьох органів і системної червоної вовчанки.

A. Визначення антитіл до нативної ДНК

B. Визначення LE-клітин (вовчаночних клітин) в крові

C. Титр реакції Ваалера-Роузе

D. Клінічний аналіз крові

E. Ревмопроби

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 22

У хворої 50 років скарги на болі, припухлість, скутість суглобів китиць,стоп та колінних суглобів. При огляді - ульнарна девіація китиць, синовіт міжфалангових суглобів. На рентгенограмі виражений остеопороз кісток, поодинокі узури, звуження міжсуглобових щілин. Які лабораторні показники найбільш характерні для даного захворювання?

A. Позитивний РФ та підвищення рівня фібриногену, антитіл.

B. Підвищений рівень сечової кислоти в крові, сечі.

C. НаявністьМ-градієнту, висока ШОЕ.

D. Підвищення рівня АСТ, АЛТ, КФК.

E. Нейтрофільний лейкоцитоз із зсувом вліво, білок Бенс-Джонса в крові.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 23

Хворий 47 років протягом 10 років лікувався у невропатолога з приводу остеохондрозу хребта з корінцевим синдромом. Останні 2 роки лікування проходило без клінічного ефекту. Лікар помітив зростання лабораторної активності процесу, зникнення фізіологічного лордозу. Була запідозрена хвороба Бехтерева. Яке дослідження допоможе підтвердити діагноз?

A. Рентгенографія кісток тазу.

B. Рентгенографія шийно-грудного відділу хребта.

C. РівеньЦІК в крові.

D. Реовазограма судин нижніх кінцівок.

E. Наявність ревматоїдного фактору.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 24

У хворої із синдромом Рейно, набряком, індурацією та атрофієюшкіри обличчя, китиць зроблена біопсія шкіри і м'язів. Отримано результат: порушення мікроциркуляції з проліферацією ендотелія, потовщення стінки зі звуженням просвіту судин, деформація і редукція капілярної сітки. Для якого із системних захворювань сполучної тканини найбільш характерні такі ознаки?

A. Системної склеродермії.

B. Ревматизму.

C. Системного червоного вовчака.

D. Дерматоміозиту.

E. Вузликового періартериту.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 25

У хворого 54 роки скарги на різкі болі в плюсне-фаланговому суглобі великого пальця стопи. При огляді відмічається набряк, виражена гіперемія, підвищення Т-38С. На Rh-граммі - "штамповані" дефекти епіфізу з склеротичною облямівкою, узури. Які лабораторні показники найбільш характерні для даної патології?

A. Позитивна проба з колхіцином, гіперурікемія.

B. Гіперурікемія, еозинофілія.

C. Підвищення АСТ, АЛТ, КФК.

D. Протеіненмія, Гіпоурікемія.

E. Гіперпротеїнемія, позитивний РФ.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 26

Жінка 25 років має скарги на біль в суглобах, їх деформацію, посиніння кистей рук на холоді, потовщення шкіри кистей, пігментацію шкіри. Ознаки хвороби з'явились 4 місяці тому. Періодично приймала індометацин. Об'єктивно : PS- 68 в хв. ритмічний, АТ-130/80 мм рт.ст. Шкіра кистей рук цупка. При аускультації серця І тон на верхівці послаблений, вислуховується м'який систолічний шум. Яке захворювання у жінки ?

A. Системна склеродермія.

B. Системний червоний вовчак.

C. Ревматоїдний артрит.

D. Дерматоміозит.

E. Вузилковий периартеріїт.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 27

Жінка 32 років страждає на ревматоїдний артрит, суглобова форма, І ст. активності з порушенням функції суглобів І ст. Захворіла 1,5 роки тому після ангіни. Лікувалась нестероїдними протизапальними засобами. Стан хворої значно покращився. Яка подальша тактика ведення хворої?

A. Санаторно-курортне лікування.

B. Лікування препаратами золота.

C. Лікування глюкокортикоїдами.

D. Лікування цитостатиками.

E. Призначення імунокорегуючої терапії.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 28

Чоловік 40 років, доставлений до клініки після втрати свідомості на вулиці. Об'єктивно: пульс 74 уд. за хв., АТ - 120/80 мм.рт.ст. Ліва межа серця зміщена назовні на 3 см, на верхівці та по лівому краю грудини грубий систолічний шум. ЕКГ: показники гіпертрофії лівого передсердя і лівого шлуночка. ЕхоКГ: порожнина лівого передсердя збільшена, порожнина лівого шлуночка зменшена, гіпертрофія міжшлуночкової перетинки і задньої стінки лівого шлуночка. Який діагноз є найбільш ймовірним?

A. Гіпертрофічна кардіоміопатія.

B. Мітральна вада.

C. Коарrтація аорти.

D. Стеноз гирла аорти.

E. Атеросклеротичний кардіосклероз.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 29

Хвора 28 років, скаржиться на задишку при звичайному фізичному навантаженні. Ревматизмом та ангінами не хворіла. Об-но: у горизонтальному положенні - набряк він шиї. Межі серця - у нормі. Аускультативно: - у легенях відмічаються застійні хрипи, ЧД = 26 за хв., зі сторони серця - шумів не виявлено, ЧСС = ПС = 90 за хв. АТ 105/65 мм рт. ст. Печінка + 3 см. Периферійних набряків немає. Аналіз крові у межах норми. ЕКГ - ритм синусовий, ризьке зниження вольтажу усіх зубців. Ваш імовірний діагноз.

A. Констриктивний перикардит

B. Миксома серця

C. Ексудативний перикардит

D. Інфекційна-алергічний міокардит

E. Ділятаційна кардіоміопатія

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 30

Хворий 38 років скаржиться на виражену задишку, біль у області серця. Своє захворювання зв`язує з перенесеним 2 тижні тому грипом. Об-но: сидить, нахилившись уперед. Обличчя набрякле, цианотичне, також відмічається набряк шийних він. Межі серця поширені у обі сторони, тони глухі, ЧСС = ПС = 112 за хв., АТ 100/60 мм рт. ст. У крові: ШОЕ 42 мм/год. На ЕКГ 0 низький вольтаж. На рентгенограмі - трапецевидна тінь серця, ознаки застою у легенях. Укажіть найбільш вірогідний діагноз:

A. Ексудвтивний перикардит

B. Вірусний міокардит

C. Ішемічна хвороба серця

D. Дилатаційна кардіоміопатія

E. Ревматична вада серця

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 31

Хвора 28 років скаржиться на задишку, біль у області серця, слабкість, підвищення t до 38,3С. Своє захворювання зв`язує з перенесеною 10 днів тому пневмонією. Об-но: шкіряні покрови бліді, ціаноз губ. У легенях - дихання везикулярне, ЧД = 24 за хв. Межі серця не поширені, тони приглушені, у IІІ-IV м/р зліва біля краю грудини визначається шум, м`якого тембру у систолу та діастолу. ЧСС = ПС = 96 за хв. АТ 110/70 мм рт. ст. Печінка + 1 см. У крові - лейк. 11,2·109/л, ШОЕ 38 мм/час. Укажіть найбільш вірогідний діагноз:

A. Гострий перикардит

B. Інфекційно-алергічний міокардит

C. Ревматична вада серця

D. Нейро-циркуляторна истонія

E. Ішемічна хвороба серця

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 32

У чоловіка 59 років, хворого на хронічний обструктивний броніхт, емфізему легень, з дихальною недостатністю ІІ-ІІІ ступеня, на ЕКГ зареєстровано різке відхилення електричної осі вправо з SІ=6 мм і RІІІ=8 мм, депресією ST ІІ-ІІІ= 1,5 мм і інверсією ТІІ-ІІІ- 1,5 мм, а також РІІ-ІІІ= 3 мм. Як можна пояснити ЕКГ-ознаки?

A. Гіпертрофія правого шлуночка і правого передсердя.

B. Вертикальна позиція серця.

C. Гіпертрофія правого шлуночка.

D. Гіпертрофія лівого шлуночка.

E. Гіпетрофія правого і лівого шлуночка.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 33

40-річна жінка, яка страждає менорагіями, скаржиться на мерехтіння "мушок" перед очима, запаморочення, сухість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся. При обстежені виявлено: блідість шкіри та слизових оболонок. Ps 100 за хв ритмічний, тони нормальної звучності, систолічний шум над усіма точками серця. В легенях везикулярне дихання. Печінка та селезінка не збільшені. Нв 90 г/л, ер. 3,3х109/л, КП 0,7, лейк. 9,8х100/л, е 2\%, п 3\%, с 70\%, л 25\%, м 10\%, гіпохромія еритроцитів, анізоцитоз, мікроцитоз, сироваткове залізо 7,2 мкмоль/л. Поясніть причини систолічного шуму над усіма точками серця?

A. Прискорення кровотоку в умовах зниження вязкості крові.

B. Враження міокарду запального характеру.

C. Порушення клапанного апарату.

D. Запалення перикарду.

E. Вроджена вада серця.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 34

Жінка 37 років скаржиться на стискаючій біль поза грудниною, що виникає під час фізичного навантаження. Об-но: Межи серця поширені вліво, сістоличний шум на аорті, ЧСС=ПС=72 за хв., АТ- 130/80 мм рт.ст. На ЕКГ - ознаки гіпертрофії лівого шлуночку. Встановлено попередній діагноз гіпертрофічна кардіоміопатія. Найбільш інформативним методом обстеження у данному випадку є

A. Ехокардіографія

B. Фонокардіографія

C. Коронарографія

D. Сфігмографія

E. Рентгенографія

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 35

Хворий 37 років, скаржиться на задишку післе фізичного навантаження. Хворіє на хронічний обструктивний бронхіт протягом 10 років. Об-но: дифузний теплий ціаноз. Над легенями множинні сухі хрипи. Межи серцевої тупості зміщені вправо, акцент II тону, над легеневою артерією систолічний шум біля мечоподібного відростка грудини, тони серця глухі, ритмічні. Печінка у краю реберної дуги. На рентгенограмі: збільшені праві відділи серця, посилення судинного малюнка, розширені корні легень, права низхідна гілка легеневої артерії. Тиск в легеневій артерії 50 мм рт.ст. На ЕКГ - RV1 - 8 мм, R/S1 - 1,2 мм, RV1+SV5 - 11 мм, інверсія зубця T у V1-V2, P-pulmonale у I, II, III, aVF та правих грудних . відведеннях. В крові ерітроцитоз, збільшення гематокрита. У хворого:

A. Компенсоване легеневе серце

B. Декомпенсоване легеневе серце

C. Серцева недостатність IIБ стадії

D. Серцева недостатність III стадії

E. Серцева недостатність IIА стадії

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 36

Хворий 25 років, скаржиться на ниючі і колючі болі в ділянці серця, задишку і серцебиття при помірному фізичному навантаженні, субфебрильну температуру. Місяць тому переніс вірусну інфекцію. Загальний стан важкий. Шкіра бліда, волога, Т тіла 37,4С. Помірно набухші шийні вени. Частота дихання 24 в 1 хв. В легенях везикулярне дихання з обох сторін, вологі крепітуючі хрипи. Серце розширено вліво і вправо. Тони серця приглушені, на верхівці ніжний систолічний шум, розщеплення першоготону та додатковий третій тон. АТ 82/56 мм рт. ст. Печінка +4 см., незначні набряки нижніх кінцівок. ЕКГ: синусова тахікардія, зниження вольтажу, інтервал PQ 0,24 сек., поодинокі шлуночкові екстрасистоли, інверсія зубця Т у всіх відведеннях. Лабораторно: лейкоцитоз, ШОЕ- 32 мм/год., гамма-глобулінемія. Який діагноз у даного пацієнта?

A. Інфекційно-алергічний міокардит.

B. Ексудативний перикардит

C. Септичний ендокардит.

D. Дилятаційна кардіоміопатія.

E. Гіпертрофічна кардіоміопатія.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 37

У хворого 24 років на ЄКГ знайдено: відхилення електричної осі серця ліворуч, збільшення амплітуди зубців R у відведеннях U5-U6; зубця S у відділеннях U1-U2, уширення зубця Р в 1 та 2 стандартних відділеннях. Причиною відхилення на ЕКГ є:

A. Недостатність мітрального клапану.

B. Стеноз мітрального клапану.

C. Недостатність клапанів аорти.

D. Недостатність трикуспідального клапану.

E. Стеноз отвору аорти.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 38

Хвора С.,78 років, лікується у невропатолога з приводу судинного паркінсонізму. При обстеженні виявлено систолічний шум та акцент ІІ тону над аортою, артеріальний тиск 185/70 мм.рт.ст. Яка причина артеріальної гіпертензії?

A. Аортосклероз

B. Гіпертонічна хвороба , І стадія

C. Гіпертонічна хвороба, ІІ стадія

D. Гіпертонічна хвороба, ІІІ стадія

E. Атеросклероз ниркових артерій

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 39

Хвора Л.,58 років,хворіє на гіпертонічну хворобу 19років. Лікувалась нерегулярно.5 років тому перенесла ішемічний інсульт. Скарги на головокружіння,шум у вухах. Артеріальний тиск 150/95 мм рт.ст. Ваш діагноз:

A. Гіпертонічна хвороба,ІІІ стадія

B. Гіпертонічна хвороба,І стадія

C. Гіпертонічна хвороба, ІІ стадія

D. ХПМК з симптоматичною АГ

E. Дієнцефальний синдром

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 40

Хвора 35 років відчуваї тремтіння всього тіла, "пульсацію" в голові, зіниць, періодично синкопальні стани. Ліва межа серця по лівій передній аксілярній лінії, в т. Боткіна - діастолічний шум. АТ - 150/20 мм рт.ст. Яке захворювання у хворої?

A. Недостатність клапанів аорти.

B. Застійна дилятаційна кардіоміопатія.

C. Тіреотоксичне серце.

D. Гіпертонічна хвороба.

E. Стеноз мітрального отвора.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 41

У хворого 56 років виникли інтенсивні пекучі болі за грудиною з ірадіацією в ліве плече, ліву руку, під ліву лопатку, які тривали 35 хвилин, полегшення від неодноразового прийому нітрогліцеріну не відмічалося. Об'єктивно: блідість шкіряних покровів, генералізована пітливість, гіпотонія, тахікардія 110 за хвилину, при аускультації серця визначається ритм "галопу". На електрокардіограмі - підйом ST на 7 мм вище ізолініїї в ІІІ, aVF відведеннях. Для якого патологічного стану характерні приведені клінічні симптоми?

A. Інфаркт міокарду задньої стінки лівого шлуночку, гостра стадія

B. Інфаркт міокарду передньої слінки лівого шлуночку, гостра стадія

C. Нестабільна стенокардія

D. Інфаркт міокарду задньої стінки лівого шлуночку, найгостріша стадія

E. Інфаркт міокарду задньої стінки лівого шлуночку, підгостра стадія

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 42

Жінка 35 років звернулась з приводу втрати апетиту, слабкості та схуднення на 5 кг за останній місяць. Кілька років тому їй було поставлено діагноз ревматичної вади серця, 2 тижні назад з'явилася задишка при помірному фізичному навантаженні та набряки гомілок. Т тіла 38,3С. Пульс 110 уд. за хв., аритмічний. Аускультативно -диастолічний шум на верхівці. На шкірі в ділянці правої ключиці кілька петехій. Пальпується край селезінки. Місяць тому видалила зуб. Какая причина обострения заболевания?

A. Инфекційний ендокардит.

B. Рецидивуючий ревмокардит.

C. Неспецифічний аорто-артеріїт.

D. Порушення ритма.

E. Розвиток серцевої недостатності.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 43

Чоловік 54 років скаржиться на задишку при фізичному навантаженні, ортопное и напади болю за грудиною на протязі року. 3 місяці тому була короткочасна втрата свідомості. Ревматизмом не хворів. Біля 5 років тому при випадковому огляді виявлено систолічний шум в серці. На теперишній час у хворого значні набряки ніг, збільшення печінки, хрипи в базальних відділах обох легенів. Систолічне тремтіння в прекардіальній ділянці, короткий систолічний шум, ослаблений ІІ тон на аорті. АТ 130/90 мм рт.ст., ЧСС 90 за 1 хвилину, ритм правильний. Лабораторні показники в межах норми. Найбільш вірогідний діагноз:

A. Стеноз гирла аорти.

B. Стеноз легеневої артерії.

C. Митральна недостатність

D. Недостатність трьохстулкового клапана.

E. Дефект міжшлуночкової перетинки.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 44

Чоловік 54 років скаржиться на задишку при фізичному навантаженні, ортопное и напади болю за грудиною на протязі року. 3 місяці тому була короткочасна втрата свідомості. Ревматизмом не хворів. Біля 5 років тому при випадковому огляді виявлено систолічний шум в серці. На теперишній час у хворого значні набряки ніг, збільшення печінки, хрипи в базальних відділах обох легенів. Систолічне тремтіння в прекардіальній ділянці, короткий систолічний шум, ослаблений ІІ тон на аорті. АТ 130/90 мм рт.ст., ЧСС 90 за 1 хвилину, ритм правильний. Лабораторні показники в межах норми. На ЕКГ найбільш вірогідно виявити:

A. Гіпертрофію лівого шлуночка.

B. Гіпертрофію правого шлуночка.

C. Гострий інфаркт міокарда.

D. Гіпертрофію обох шлуночків.

E. Ознаки аневризми лівого шлуночка.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 45

Хвора 45 років скаржиться на задишку інспіраторного характеру, сухий кашель, що посилюється в горизонтальному положенні, періодичне кровохаркання, серцебиття, перебої в роботі серця. При вислуховуванні серця отримана слідуюча аускультативна картина: тони серця аритмічні, миготлива аритмія, І тон посилений на верхівці, акцент ІІ тону на легеневому стовбурі, в точці Боткіна визначається додатковий ІІІ тон, на верхівці - діастолічний шум. Для якого захворювання характерні приведені клінічні дані?

A. Мітральний стеноз

B. Недостатність напівмісячних клапанів аорти

C. Недостатність мітрального клапану

D. Недостатність тристулкового клапану

E. Стеноз вустя аорти

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 46

Аускультативно при вислуховуванні серця у хворого 40 років, який раніше тривалий час хворів ангінами і не лікувався, встановлено: тони серця ритмічні, І тон на верхівці послаблений, акцент ІІ тону на легеневій артерії, на верхівці серця визначається систолічний шум, що проводиться в ІІ міжребір'я зліва та в ліву підпахвинну впадину. Для якого патологічного стану характерні наведені клінічні симптоми?

A. Недостатність мітрального клапану

B. Недостатність напівмісячних клапанів аорти

C. Недостатність тристулкового клапану

D. Мітральний стеноз

E. Стеноз вустя аорти

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 47

У хворої 60 років протягом останніх 7 років спостерігається підвищення артеріального тиску до 210/110 мм.рт.ст, робочі цифри артеріального тиску - 170/100 мм.рт.ст. Об'єктивно: зміщення верхівкового поштовху вліво від середньоключичної лінії на 3 см в V міжребір'ї зліва, розлитий, резистентний, ознаки гіпертрофії лівого шлуночку на ЕКГ, на очному дні симптом Салюса ІІ. Для якого захворювання характерні наведені ознаки?

A. Гіпертонічна хвороба ІІ стадія

B. Гіпертонічна хвороба І стадія

C. Гіпертонічна хвороба ІІІ стадія

D. Вегето-судинна дистонія за гіпертензивним типом

E. Злоякісна артеріальна гіпертензія

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 48

Хворий Р., 70 років, прокинувшись ранком, відчув слабкість в лівих кінцівках, яка зростала і протягом доби досягла максимума. Об'єктивно: свідомість не порушена, менінгеальні симптоми відсутні, лівосторонній геміпарез, сухожильні рефлекси зліва підвищені, гемігіпестезія зліва. Пульс 74 уд. в хв., АТ 140/90 мм рт.ст., t 36,5. Визначте попередній діагноз.

A. ішемічний інсульт

B. пухлина головного мозку

C. геморрагічний інсульт

D. прехідні порушення мозкового кровообігу

E. енцефаліт

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 49

Хворий скаржиться на періодичні головні болі, дратівливість, поганий сон, підвищення артеріального тиску протягом двох років. Об'єктивно: АТ - 160 і 100 мм рт. ст., пульс 80 на хв., напружений. При аускультації тони серця послаблені, акцент ІІ тону над аортою. Вкажіть найбільш очікувані зміни на ЕКГ.

A. Ознаки гіпертрофії лівого шлуночка.

B. Ознаки гіпертрофії правого шлуночка.

C. Блокада правої ніжки пучка Гіса.

D. Ознаки ішемії міокарда.

E. Ознаки гіпертрофії лівого передсердя.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 50

Хворий 49 років, шофер, скаржиться на нестерпні стискаючі болі за грудиною, що "віддають" у ділянку шиї, які виникли дві години тому, слабість. Валідол і нітрогліцерин не дали ефекту. Стан важкий, блідість, шкіра волога. Тони серця послаблені, ЧСС 96 за хвилину, АТ 100/60 мм рт.ст. Живіт м'який, печінка не збільшена, набряків немаї. Попередній діагноз?

A. Гострий інфаркт міокарда

B. Стенокардія спокою

C. Тромбоемболія легеневої артерії.

D. Нейро-циркуляторна дистонія.

E. Гострий міокардит.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 51

Хворий 30 років, футболіст, після чергового тренування втратив свідомість. До цього виникали епізоди тиснучого болю за грудиною, перебої в діяльності серця. Батько хворого раптово помер від невідомої причини у віці 42 років. АТ 120/70 мм рт.ст. Границі серця не розширені, на верхівці вислуховується 4-йтон серця; 1-й і 2-й тони не змінені. По лівому краю грудини та наоснові серця - систолічний шум, інтенсивність якого зростає під час проби Вальсальви. Клінічні аналізи рентгенологічне дослідження грудної клітки без особливостей. ЕКГ: вольтажні ознаки гіпертрофії лівого шлуночка з перевантаженням (глибокі від'ємі зубці Т у відведеннях і, aVL, V5- V6). Попередній діагноз?

A. Гіпертрофічна кардіоміопатія.

B. ІХС. Стенокардія напруги.

C. Стеноз гирла аорти.

D. Спортивне серце

E. Нейроциркуляторна дистонія.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 52

Хвора А., 26 років. Близько року страждає задишкою при ходьбі. При обстежені в положенні на спині - набухання шийних вен, границі серця в нормі, тони глухі, ритмічні, пульс - 82 уд. в 1 хв., АТ - 110/60 мм рт. ст. В легенях - застійні хрипи. Печінка на 4 см нижче реберної дуги, чутлива. Запідозрено констриктивний перикардит. Яке дослідження першочергово необхідно зробити для встановлення діагнозу?

A. ЕхоКГ.

B. ФКГ.

C. Ангіовентрикулографію.

D. Коронарографію.

E. Рентгенокімографію.

Вірні відповіді : A

*** Питання ¹ 53

Приймальне відділення лікарні швидка медич-на допомога доставила хворого 42 років з гост-рою серцевою біллю, яка не минула після при-йому трьох таблеток нітрогліцерину. Стенокардія на протязі двох років. Біль не вгамовується на протязі години навіть після ін'єкції аналгіну або дімедролу. АТ 120/80. ЕКГ: ритм синусовий, елевація ST = 2 мм, y I, aVL, V6. Ваш діагноз?

A. Гострий коронарний синдром

B. Гострий інфаркт міокарду.

C. Дрібновогнищевий інфаркт міокарду

D. Гостра серцева недостатність.

E. Гостра серцево-судинна недостатність

Вірні відповіді : A