uzluga.ru
добавить свой файл
Мазмұны

Содержание


Әдіснамалық түсініктеме
Методологические пояснения……………………………………………………………………………………………………………….

2
Андатпа
Аннотация……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3
Қазақстан Республикасы бойынша құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) көлемі
1.

Объем строительных работ (услуг) по Республике Казахстан………………………………………………………………………..

4
Құрылыс ұйымдары қызметінің негізгі көрсеткіштері
2.

Основные показатели деятельности строительных организаций……………………………………………………………………

5

3.

Құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) көлемі
Объем выполненных строительных работ (услуг) ………………………………………………………………………………………

6
Ұйымдардың көлемі бойынша мердігерлік жұмыстар көлемі
4,

Объем подрядных работ по размерности организаций………………………………………………………………………………...


7Есеп берген құрылыс ұйымдары бойынша мердігерлік жұмыстар көлеміҚұрылыс-монтаждық жұмыстар көлемі

5.

Объем строительно-монтажных работ…………………………………………………………………………………………………….


8
Күрделі жөндеу жұмыстарының көлемі


Ағымдағы жөндеу жұмыстарының көлемі

6.

Объем работ по текущему ремонту ………………………………………………………………………………………………………..

9Басқа да мердігерлік жұмыстар көлемі

7.

Объем других подрядных работ……………………………………………………………………………………………………………


10
Мердігерлік құрылыс жұмыстарының
8.

Виды подрядных строительных работ…………………………………………………………………………………………………….


11

9.

Тұрғын үй құрылысында орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі
Объем строительных работ, выполненный на жилищном строительстве………………………………………………………………..

13