uzluga.ru
добавить свой файл
1 2 ... 6 7
Основи на магията


Визуализация 

Както разбираме визуализацията е като рисуването. Мислено ние си "рисуваме" различни неща, след което ги проектираме и те стават "реални", "живи". За сега не споделяте много за опита си, но ще се включа и аз. Визуализацията представлява "виждане", чрез нашите "вътрешни очи". Визуализацията е една от най-важните техники. Тя се използва в почти всички магически процедури и дори само чрез визуализация е възможна реализацията на дадено намерение. По време на практикуване на визуализация е добре да сте с изчистено съзнание, за да могат образите да не се изкривяват много и да може да се задържът по-дълго в съзнанието. Визуализация се използва дори при пространствени пътувания(астрални светове и др.)(повтарям се , но това трябва да влезе в описанието на визуализацията). Аз ще ви и кажа един начин, който ще ви помогне в прехода от визуализация със затворени очи до визуализация с отворени очи. Първо изградете образа със затворени очи. Огледайте го и обърнете внимание на детайлите.След като го направите си отворете очите и "вижте" конструирания от вас предмет на различни места.
Ето един начин за изпълнения на визуализация:
1. Като за начало започнете практиката със затворени очи и с напредването ви може да започнете да практикувате и с отворени очи.
2. Представяйте си прости форми, като например:
- Кръгове, квадрати, триъгълници и т.н.
С напредването може да се опитате да визуализирате и по-сложни обекти. 
Може да не са точно реални картини, а просто рисунки, също.
3. След като сте получили образа в съзнанието си се опитайте да го задържите колкото се може по-дълго.
Чрез визуализация може да се достигне до магически ефект. Просто оформяте вашето намерение чрез накаква картина и я визуализирвате и се концентрирвате върху нея с намерението да се осъществи вашето намерение.


История на магията 


От най-древни времена хората са се опитвали да си обяснят някак заобикалящия ги свят, но им липсвали нужните познания. Имали са и желанието по някакъв начин да контролират света, който ги заобикаля, а също и са търсили контрол над себе си, вътрешен мир със себе си. Това води до появата на магията. В началото е съществувало преплитане на религия и магия, тъй като религиите представляват надграждане на природния култ, а с него е свързана магията. 
В първобитните общества магията е оплетена с шаманизма (или подобни нему). А шаманът се явява най-могъщото лице в племето и съответно воденото за най-опасно, защото се предполага, че за него нямало невъзможни неща - водело се, че шаманът възкресявал мъртви, спасявал от зли духове, от болести, осигурявал победата при война, правел лова успешен, докарвал изобилие от животни и растения, любовни магии забърквал, можел да вижда бъдещето и разбира се можел да докара болести, глад, суша и изобщо всякакви бедствия. Хората вярвали и че шаманът можел да се превръща в каквото си поиска (било човек или животно). 
Под влиянието на шаманизма, редица вярвания развивали идеята за съществуването на враждебно настроени към човека свръхестествени сили - зли духове. А нощта била страшна. Това било времето на злото и по-късно се развила идеята, че това е времето и на демоните. С помощта на всякакви магически ритуали хората се стремяли да си възвърнат разклатения вътрешен мир. Били уверени, че четенето на заклинания, паленето на свещи, танците, пеенето и други, са в състояние да държат злото настрана от тях, да лекуват болести, да привличат вниманието на доброто и това им вдъхвало увереност. С такива средства хората се опитвали и да докарат примерно хубаво време или дъжд. Или успешен лов. По-късно тези практики оформили ритуал. 
Точната дата на зараждането на магията и на маговете като такива не е много изяснена. Съществува спор и какво значи това маг и съответно коя е родината на магията. 
Две са основните версии, които се разпространяват. 
Първата версия е, че думата "маг" е с ирански произход. Тази версия е спорна. Действително в иранския има някакви подобни на "маг" думи, но не и означаващи каквото и да било свързано със същността на магията. Визира се: 
уаразман или урузмаг - в превод - "омъжвам се" 
На ирански думата за обозначаване на маг е "джадугар". 
Втората версия е отразявана в един Тълковен речник и гласи, че с думата "маг" са означавани древноперсийските и халдейските жреци. Някои заявяват, че думата "маг" произлиза от гръцката дума за "магия". 
Независимо, че не е съвсем точно изяснено коя е родината на магията и на маговете, няма култура, върху която магията или практики, доближаващи се до магия, да не е оставила отпечатък. 
Особеност на халдейската магия (Вавилон), която в последствие се прехвърля в Гърция, Рим и средновековна Европа, представлява една систематизация от купища всевъзможни демони и божества, които управляват всевъзможни страни от човешката съдба и всеки от които си има свое лично и много съкровено име, произнасянето на което (както и в Египет), има за всеки от демоните/божествата неотменима сила и всъщност в имената е заключена и самата сила на тези демони и божества. От тук идват и всякакви формули и заклинания за най-различни случаи от човешкия живот. Заклинанията и формулите се прозинасяли на глас или се носели в тефилин, т.е. в кожена торбичка, прикрепена с ремък на ръката или на врата в съответствие с разни указания от страна на маговете. Запазените клинообразни надписи на подобни заклинания, назовават главно имена на демони. 
Вавилонските магове имали доста детайлни правила за гадаене и предсказване на бъдещето. Гадаели по стрели, по вътрешности на животни и други. 
Интересни са писмените сведения за магическото изкуство от 2600 г. пр. н.е. в Египет. Става въпрос за открития от Хенри Уесткар древноегипетски папирус, описващ магическите способности на един магьосник, имащи за цел да забавляват фараона Хеопс. Било е доста интересна демонстрация, включваща първо обезглавяването на една гъска и след като всички се били убедили, че гъската е обезглавена, тя взела, че се оказала в предишното си живо състояние. Същият номер бил повторен с пеликан. И за край - със затворник на фараона. Папирусът не разкрива как точно е направен номерът, така че това си остава една загадка. 
От Вавилон и Египет, магията се пренася към евреите (които били изкарали едно халдейско, т.е. вавилонско пленничество), Гърция и Рим. 
След пленничеството, под влияние на вавилонците, евреите изработили сложна магическа система, която ляга в основата на средновековната теургия. Подобно на вавилонската демонология, евреите изработили подробна класификация на злите духове и както и при вавилонците, било наблегнато на имената и тяхната сила. 
На фона на стремежа у населението да се насаждат религиозни вярвания с цел да се печели подчинение и пари, въобще не е случайно, че магическото изкуство в древна Гърция, което практикували някои жреци, включвало изработването на разни сложни механизми, които по време на религиозни ритуали например да изкарват огнени пламъци, бълвани от мраморния под пред олтара или например чрез чрез системи от механични усилватели да карат статуите на боговете да "говорят" мистично. Чрез такава магия жреците успявали да добият власт и съответно пари. Всъщност изпълнения от този род са довели до убеждението, че боговете, духовете, демоните и др. "сили" участват като главни действащи лица в магията. 
В древен Рим магията била официално забранена, а маговете били преследвани. Но повечето императори и писатели, които осъждали магията, в повечето случаи вярвали в нея. 
Такъв е случаят с Плиний, който в своята книга по естествознание на едната страница пише, че магията е безсмислица, а малко по-натам приписва на тревите, животните и амулетите магическа сила. 
С течение на времето се оказало, че страх у хората внушавали не само богове, демони и зли сили. Това довело до правене на опити за развиване на нравствената страна на магията. Често се акцентирало на злото начало вътре в самия човек, като обикновено се препоръчвало провеждането на вътрешна битка с онези черти на характера, които не били възприемани като нравствени и следователно характеризирали злото. 
Мюсюлманският свят заимствал магическите системи на вавилонците, евреите и гърците, и ги доразвил. 
Средновековна Европа наследила вавилонски, гръцки, римски магии, омешала ги с езичество, теургия, практическата кабалистика на евреите и добавила едно обединение на всички демони под копитото на Сатаната, което довело до модата да се сключва договор с Дявола(такива договори обикновено са с трагикомично съдържание). 
През средните векове не само, че се признавало съществунето на магията, но и хората много се бояли от маговете и магиите им. Редица владетели се притеснявали, че им е направена магия. Например през 1754 г. царица Елизавета Петровна направила голям скандал, след като намерила странна вещ в своите покои.
Най-много от магията се бояли в Европа. Изгаряни са на клада всякакви хора на най-общо основание, че други хора ги обявявали за магьосници, без при това да се изискват някакви доказателства за вярност на обвиненията.


Концентрация 


Както разбираме концентрация може да се упражнява върху всичкко. Върху предмети, действия, песни, ситуации и т.н.. Смятах, че няма да е нужно да записвам какво се получава докато се концентрирате върху нещо, но ще го запиша. Както и Dumnorix спомена първото нещо което се получава докато наблюдавате даден предмет е неговото изкривяване. Това изкривяване се изразява чрез илюзията, че предмета се движи, трепти. Всъщност можем да отдадем това трептене на това, че всеки един предмет има дадено излъчване. След това вече започваме да забелязваме как предмета губи своята форма след което вече започваме да забелязваме структурните форми на предмета. Всъщност аз вече бях споменал, че с времето и практиката всечки един предмет върху, който се съсредоточавате ще започне да ви се появява като скица.(ето с този израз исках да го кажа: Също така ще забелязвате детайли от предмета. Малко не обичам да изпадам в подробности и си мисля, че щом напиша нещо дори и да е само една дума, човекът срещу мен би трябвало да ме разбере.) Също така разбираме, че концентрацията,колкото и лесна да ни изглежда,не е толкова лесна. Когато се концентрирате върху предмет разбирате различни неща за него. Като например неговата твърдост, жизненост и т.н.. Разбираме също така, че със затворени очи концентрацията става по-лесно. Концентрацията върху действие или дейност ви прави по концентрирани и прави вашата работа по-лесна за изпълнение, по-бърза и по-продуктивна. Когато се концентрираме върху нещо ние все едно отваряме тунел към нещото. По този начин ние получаваме информация за него и то получава информация за нас. Когато упражнявате концентрация е по-добре да сте релаксирани, защото нещата ще се получават по-лесно. Концентрацията изморява. И сега какво да кажа аз от моята практика на концентрацията. Когато се концентрираме върху даден обект ние го "изолираме" и за нас той се появява на преден план. След което ние започваме да "общуваме" с този предмет, ние ставаме едно цяло с него и разбираме какво е да си на негово място. След което ние разбираме за всеки един негов детайл. 

Ето как да упражнявате концентрация: 
Концентрацията се разпростира от концентрация върху видим обект или звук до концентрация върху ситуация. Обектът може да бъде всякякъв. Съветвам ви да започнете с по-прости(по-малко детайли) и по-големи предмети, но иначе може да си изберете какъвто пожелаете предмет(химикалка, камък...). Вземете този предмет(не е нужно да го държите в ръце) и го наблюдавайте. Абстрахирайте се от всичко, което ви разсейва от предмета. Мислете само за предмета. Не се притеснявайте ако докато се концентрирате върху предмета започнете да разбирате неща от неговото минало и настояще. С повечето практика ще можете все по-лесно да се концентрирате и когато се концентрирате върху предмет ще виждате него на преден план, а всичко останало ще виждате все едно е сиво. Също така ще забелязвате детайли от предмета.


Медитация 


Медитацията ви помага да достигнете до покой, да се хармонизирате с обикалящата ви обстановка.Медитацията помага на хората да открият хармонията между дух, душа и тяло. Чрез нея може лесно да се освободите от стреса. Медитацията е състояние на немислене, на спокойна отпуснатост, което протича в алфа ритъм. Немисленето е задължително при медитацията. Това е състоянието, в което изпадаме малко преди да заспим. Медитацията трябва да е абсолютно немислене. Появата на най-нищожното мислене или на образна представа извежда автоматично човек от състоянието му на медитация и го връща в състояние на бодърстване. Ето защо, когато се медитира, не трябва да се мисли и не трябва да се допуска образност в съзнанието. Ако има допусната образност - тогава има или релаксация, или автохипноза. Медитацията като състояние е част от пътя за достигане до фазата на лека автохипноза. Не е единственият възможен начин за достигане до автохипноза, но като за начинаещи е най-безопасният В началото по-лесно е да се започне в легнало положение. Полусънното състояние не би трябвало да ви притеснява. По-добре може да усетите медитивното състояние седнали. Медитацията засилва концентрацията. С този цитат доказвам, че медитацията възвръща част от енергията и действа като сън "...просто не ми се спеше". Също така по време на медитация губим представа за време. Всеки звук може да виждате като цвят с различена наситеност ,който се усеща в различна част от тялото ви .Всеки звук е с различна сила и освен цвят създава и форма с различна големина. Най-светъл цвят ,с най-голяма пирамидоподобна форма се получава от звукът на камбана .Усещате как звукът се ,,удря ,,във вас и създава цвят и форма.Човешкият говор е с най-неправилни черно-бели намачкани и ръбести като смачкан станиол форми. 
Интересно ми бе да прочета имейла на шадоу и най-вече частта, в която пише за релаксация, автохипноза и медитация. По време на медитация, когато обърнете повече внимание например на това как осещате мястото на което седите(дали е меко, твърдо, удобно, ръбесто...), всички ваши възприятия са увеличени и вие сте по-чувствителни(Това, което говоря е от личен опит, не го копвам от някъде!). Та относно автохипнозата и медитацията. По време на медитация, когато се опитате да наблюдавате как се чувствате душевно, може да разберете какво ви кара да се чувствате нещастни, какво ви кара да се чувствате щастливи и т.н., и да можете да разбирате как да сте по-щастливи. 
Ето един начин за медитация: 
Когато медитирате се старайте винаги да сте с изправен гръб! След като сте застанали в удобна поза, започнете да отпуската всяка част от тялото си. Това може да стане като броите от едно до сто и обратно, докато не почувствате тялото си цялостно. Трябва да се отпуснете. Друг начин да се отпуснете е като постепенно свивате и отпускате всеки мускул като започнете от върха на главата до петите. Още един начин за отпускане е като си представите топка светлина да преминава през тялото ви от главата до петите и на мястото през което е преминала топката да се почувствате загряване. 
След като сте се отпуснали, може да минете на фаза две: Слушайте звуците. Заслушайте се в едни звук, после преминете на друг, после на трети. Не задържайте вниманието си за дълго, а прескачайте от звук на звук. Също така след като сте се отпуснали може да си представите, че сте на място, което ви вдъхва спокойствие като например плажа. Представете си звука на вълните, топлия бриз, крякането на чайките, пясъка по вас, палмите около вас. Представете си, че вие сте там. 

Това е проста медитация. Може да ви е малко трудно отначало направо да се пренасяте на местото, което ви вдъхва спокойствие и за това първо може да усетите всеки един елемент по отделно и след това да ги комбинирате в цялостна картина. Ако около вас е шумно, по-добре да се преместите на по тиха среда, за да може по-лесно да се отпуснете.


Начини на медитация


Седнете, така както се чувствате комфортно, така че вашия гръбнак да бъде изправен. Затворете очи и се съсредоточете върху дишането. Вдишайте дълбоко и дълго през носа. Всеки път когато дишате, задържайте по 2-3 секунди и след това бавно издишайте.Продължете това дишане, докато се успокоите. Това обикновено отнема от 3 до 5 мин (за всеки е различно). Правете го колкото ви е нужно. Можете да си пуснете музика, за да се съсредоточите. Просто седнете спокойно и позвънете с малко звънче или камбанка. Съсредоточете се върху меката музика и дълбокото вдишване.

~~~~~~~~~~ *****~~~~~~~~~~

Това е чудесно за тези времена в училище или на работата, когато просто не можете да се успокоите. Сложете краката си равно на пода и вдишайте дълбоко. На издишане си представете как излишната енергия излиза от краката ви и отива в земята. Правете го докато се успокоите. Вероятно е да почувствате краката си тежки.


~~~~~~~~~~ *****~~~~~~~~~~ 

Как да намерим своята мантра

Седнете в удобна позиция. Представете си как напускате тялото си и пътувате из космоса. Вижте себе си как седите спокойно в центъра на Вселената. Концентрирайте се върху звездите, тогава след няколко минути гледане втренчено в тях, някои звезди ще загреят в ярко синьо. Концентрирайте се върху една ярка синя звезда за момент. Ако се загледате втренчено в тази звезда, вие можете да чуете фрази или думи, които нашепват в главата ви. Повторете това, което чувате и се съсредоточете върху него. Ако мантрата е правилна за вас, вие ще разберете от нещо вътре във вас. Ако това пък не е правилно, просто се вгледайте в друга синя звезда и повтаряйте това докато намерите мантрата, която е подходяща за вас. След като намерите мантрата, благодарете на Вселената и почувствайте себе си проближаващ се към небето, до своето тяло. Когато отворите очи, вие трябва да почувствате малко умора. Може и да сте жадни. Пийте мляко или сокове за да се заредите отново.


~~~~~~~~~~ *****~~~~~~~~~~ 

Медитация на мантрата

Седнете в удобна позиция. По време на тази медитация можете да пеете, говорите , шепнете или мислите за своята мантра. Всичкото това съдържание е вашият фокус на мантрата ви и нищо повече. Това е. Можете да го правите толкова дълго колкото желаете. 

Из: occult.hit.bgследующая страница >>