uzluga.ru
добавить свой файлКесте 2. Пән бойынша дәрістер мен семинарлар графигі

Күні

Уақыт

Тақырыптар атауы


ДӘРІСТЕР

1Пән, оның әдістері мен мақсаты, басқа пәндермен байланысы.

2Курстың негізгі категориялары, ұғымдары мен әдістері.

3Заңдылықтар, принциптер, факторлар және өндіргіш күштерді орналастырудың жалпы шарттары.

4Ғылыми-техни-калық прогресс және Қ.Р.- дағы өндіргіш күштер-дің орналасуы.

5Еңбек ресурстарын рационалды пайдалану.

6Өндіргіш күштерді салалық орналастырудың методологиялық негізі.

78Қазақстандағы өндіріс, оның тер-риториалдық өндірісінің формалары.

9Жанармай-энергетикалық комплекс салаларын орналастыру.

10Металлургиялық комплекстің орналастырылуы және дамуы.

11Агроөнеркәсіптік комплекс.

12Транспорттық комплекс.

13Кластерлер ҚР-да өндіргіш күш-тердің террито-риалды ұйымдас-тырылуы ретінде.

14Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының көрінісі.

152015 жылға дейін Қазақстанда өндіргіш күштерді орналастыру стратегиясы.

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАР

1Пән, оның әдістері мен мақсаты, басқа пәндермен байланысы.


23Курстың негізгі категориялары, ұғымдары мен әдістері.

45Заңдылықтар, принциптер, факторлар және өндіргіш күштерді орналастырудың жалпы шарттары.


67Ғылыми-техникалық прогресс және Қ.Р.- дағы өндіргіш күштердің орналасуы.


89Еңбек ресурстарын рационалды пайдалану.


1011Өндіргіш күштерді салалық орналастырудың методологиялық негізі.

12131415Қазақстандағы өндіріс, оның тер-риториалдық өндірісінің формалары.

1617Жанармай-энергетикалық комплекс салаларын орналастыру.


1819Металлургиялық комплекстің орналастырылуы және дамуы.

2021Агроөнеркәсіптік комплекс.


2223Транспорттық комплекс.


2425Кластерлер ҚР-да өндіргіш күш-тердің территориалды ұйымдастырылуы ретінде.


2627Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының көрінісі.

28292015 жылға дейін Қазақстанда өндіргіш күштерді орналастыру стратегиясы.

30
СӨЖО (СӨЖ)

1Пән, оның әдістері мен мақсаты, басқа пәндермен байланысы.


23Курстың негізгі категориялары, ұғымдары мен әдістері.

45Заңдылықтар, принциптер, факторлар және өндіргіш күштерді орналастырудың жалпы шарттары.


67Ғылыми-техникалық прогресс және Қ.Р.- дағы өндіргіш күштердің орналасуы.


89Еңбек ресурстарын рационалды пайдалану.


1011Өндіргіш күштерді салалық орналастырудың методологиялық негізі.

12131415Қазақстандағы өндіріс, оның тер-риториалдық өндірісінің формалары.

1617Жанармай-энергетикалық комплекс салаларын орналастыру.


1819Металлургиялық комплекстің орналастырылуы және дамуы.

2021Агроөнеркәсіптік комплекс.


2223Транспорттық комплекс.


2425Кластерлер ҚР-да өндіргіш күш-тердің территориалды ұйымдастырылуы ретінде.


2627Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының көрінісі.

28292015 жылға дейін Қазақстанда өндіргіш күштерді орналастыру стратегиясы.

30

1 ТАҚЫРЫП. ПӘН, ОНЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН МАҚСАТЫ, БАСҚА ПӘНДЕРМЕН БАЙЛАНЫСЫ

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Ұғым, маңыз және өндіргіш күштердің негізгі элементтері

 2. Өндіргіш күштердің даму мәселелері және оның құрамдас элементтері

 3. «Өндіргіш күштердің орналастыру проблемалары» пәні басқа экономикалық тәртіптермен байланысы


Семинарлық сабақтың жоспары (2 сағат)

1 сабақ

 1. Өндіргіш күштердің ұғымы, маңызы

 2. Өндіргіш күштердің даму мәселелері және оның құрамдас элементтері

 3. Ғылыми пәндер жүйесінде курстың алатын орны, оның экономикалық теория, салааралық экономика, аймақтық басқару, статистика, демография, географиялық, техникалық және басқа да ғылымдармен байланысы

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19

2 сабақ

 1. Проблемалар және жолдардың өндіргіш күштердің орналастыру жақсарулары

 2. ҚР өндіргіш күштердің орналастыру проблемаларды шешім жолдары

 3. «Өндіргіш күштердің орналастыру проблемалары» пәні басқа экономикалық тәртіптермен байланысы

 4. Нарықтық экономика жағдайында шаруашылықтың территориялық құрылымы мен өндіргіш күштерді орналастыруды жақсарту бойынша пәннің теоретикалық тапсырмалары.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,22,24


2. ТАҚЫРЫП. КУРСТЫҢ НЕГІЗГІ КАТЕГОРИЯЛАРЫ, ҰҒЫМДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ


Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. «Өндіргіш күштердің орналастыру проблемелары» түсінігі, негізі терминдері мен жалпы бөлімі

 2. Пәннің негізгі түсінігі, міндеттері және ғылыми әдістері

 3. Территориялық әлеуметтік - экономикалық жүйелердің зерттеу әдістері


Семинарлық сабақтың жоспары (2 сағат)

1 сабақ

 1. Өндіргіш күштердің орналастыру проблемелары» түсінігі, негізі терминдері мен жалпы бөлімі

 2. Негізгі ұғым және бағыт мақсаттары

Әдебиет: 2,5,6,7,9,11,16,17

2 сабақ

 1. Негізгі категориясы

 2. Территориялық әлеуметтік - экономикалық жүйелердің зерттеу әдістері

Әдебиет: 2,5,6,7,9,11,16,17


3. ТАҚЫРЫП. ЗАҢДЫЛЫҚТАР, ПРИНЦИПТЕР, ФАКТОРЛАР ЖӘНЕ ӨНДІРГІШ КҮШТЕРДІ ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

ДӘРІС ЖОСПАРЫ (1 сағат)

 1. Орналастыру заңдылығы территориялық түрлер сияқты өндіргіш күштердің экономикалық заңдардың көрінулері.

 2. Принцип және өндіргіш күштердің орналастыру факторлары

 3. Өндіргіш күштердің орналастыру теориясы


Семинарлық сабақтың жоспары (2 сағат)

1 сабақ

 1. Орналастыру заңдылығы территориялық түрлер сияқты өндіргіш күштердің экономикалық заңдардың көрінулері.

 2. Принцип және өндіргіш күштердің орналастыру факторлары.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21

2 сабақ

 1. Факторлардың типологиясы: техникалық-экономикалық, табиғи, әлеуметтік-экономикалық, демографиялық және т.б.

 2. Өндіргіш күштерді орналастыру теориялары.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21


4 ТАҚЫРЫП. ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ПРОГРЕСС ЖӘНЕ Қ.Р.-ДАҒЫ ӨНДІРГІШ КҮШТЕРДІҢ ОРНАЛАСУЫ

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. ҒТП ұғымы, тарихи аспекті және даму кезеңдері

 2. Ұйым толық жетілдіруінде ҒТП ролі және өндіргіш күштердің орналастыруы

 3. Экономикалық проблемалардың шешіміне ҒТП ықпалын жасауы


Семинарлық сабақтың жоспары (2 сағат)

1 сабақ

 1. ҒТП ұғымы, тарихи аспекті және даму кезеңдері

 2. Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық революцияның мәні

 3. Мемлекеттің мұнай, мұнай өңдеу саласы, көмір өнеркәсібі, электроэнергетика саласындағы ғылыми-техникалық саясаты

 4. ҒТП-ның экономикалық проблемаларды шешудегі тигізетін әсері.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21

2 сабақ

 1. Ұйым толық жетілдіруінде ҒТП ролі және өндіргіш күштердің орналастыруы

 2. Экономикалық проблемалардың шешіміне ҒТП ықпалын жасауы

 3. Өндіргіш күштерді орналастыру мен ұйымдастыруды жақсартуда ҒТП-ның алатын орны.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21


5 ТАҚЫРЫП. ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН РАЦИОНАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. «Еңбекті қорлар», «Еңбек ресурстары» түсінігі

 2. Елде демографиялық жағдай ерекшелігі. ӨКО-ға тұрғын халықтың көбеюі мен азаюының әсері

 3. Еңбекті қорлардың теңдік аймақтармен талдауы


Семинарлық сабақтың жоспары ( 2 сағат)

1 сабақ

 1. «Еңбекті қорлар», «Еңбек ресурстары» түсінігі

 2. Мемлекеттегі демографиялық жағдайдың ерекшеліктері: халық саны, жасы мен жыныс ерекшеліктерінің құрылымы.

 3. Мемлекет территориясы бойынша халықтың орналасуы және оның өндірістің орналасуымен байланысы

 4. Елде демографиялық жағдай ерекшелігі. ӨКО-ға тұрғын халықтың көбеюі мен азаюының әсері

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21

2 сабақ:

 1. Еңбекті қорлардың теңдік аймақтармен талдауы

 2. Үлкен, орта және шағын қалалардың дамуының проблемалары мен болашақ перспективалары. Функционалдық типология.

 3. Халық жұмысбастылығының құрылымы және динамикасы. Нарықтық экономика жағдайында негізгі әлеуметтік мәселелер және оларды шешу жолдары

 4. Негізгі әлеуметтік мәселелері және олардың нарық экономика шарттарында шешімнің жолдары

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21


6 ТАҚЫРЫП. ӨНДІРГІШ КҮШТЕРДІ САЛАЛЫҚ ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗІ

1 Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Сала сипаттамасы. Түр ерекшеліктеріне байланысты салаларды жіктеу. Өндіріс салалары.

 2. Салааралық комплекстер.

 3. Салалық құрылымды басқару

 4. Мемлекеттің халық шаруашылығының салалық құрылымын анықтайтын факторлар.


2 Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Өндіргіш күштердің орналастыру салалық схемасы

 2. Өндіргіш күштердің салалық орналастыру негізгі көрсеткіші

 3. Фактор және өндіргіш күштердің салалық орналастыру көрсеткіштері. Салалық құрылымды басқару әдістері.

 4. Салааралық баланстағы тікелей шығындардың коэффициенттері


Семинарлық сабақтың жоспары (4 сағат)

1 сабақ

 1. Сала сипаттамасы. Түр ерекшеліктеріне байланысты салаларды жіктеу. Өндіріс салалары.

 2. Салааралық комплекстер.

 3. Мемлекеттің халық шаруашылығының салалық құрылымын анықтайтын факторлар.

 4. Территориялық - шаруашылық жүйелердің даму табиғи және экономикалық шарттарының талдауы

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21

2 сабақ

 1. Территориялық - шаруашылық жүйелердің даму табиғи және экономикалық шарттарының талдауы

 2. Өндіргіш күштердің орналастыру салалық схемасы

 3. Өндіргіш күштердің салалық орналастыру негізгі көрсеткіші

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,22,24


3 сабақ

 1. Фактор және өндіргіш күштердің салалық орналастыру көрсеткіштері.

 2. Салалық құрылымды басқару әдістері.

 3. Салааралық баланстағы тікелей шығындардың коэффициенттері

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21

4 сабақ

 1. Қоғам өндіргіш күштерінің сапалы күй-жағдайы сипаттайтындар көрсеткіштері

 2. Салааралық баланстың математикалық моделі. Ұлттық есеп жүйесіндегі салааралық баланс.

 3. Өндіргіш күштерді орналастырудың экономика- математикалық анализі.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21


7 ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӨНДІРІС, ОНЫҢ ТЕРРИТОРИАЛДЫҚ ӨНДІРІСІНІҢ ФОРМАЛАРЫ

ДӘРІС ЖОСПАРЫ (1 сағат)

 1. Өнеркәсіп құрылымы. Өндіріс дамуының деңгейі мен өндіріс функцияларының мағынасы.

 2. Өнеркәсіп территориялық ұйымы және оның түрлері. Мемлекеттің өнеркәсіптік потенциалы

 3. Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын жақсарту және оның жаңа формалары: холдингтік компаниялар, қаржы-өнеркәсіптік топтарыСеминарлық сабақтың жоспары (2 сағат)

1 сабақ

 1. Өнеркәсіп құрылымы. Өндіріс дамуының деңгейі мен өндіріс функцияларының мағынасы.

 2. Өнеркәсіп территориялық ұйымы және оның түрлері. Мемлекеттің өнеркәсіптік потенциалы

 3. Әлемдік өнеркәсіптік шаруашылықта Қазақстанның алатын орны. Отандық өнеркәсіптік шаруашылықтың жағдайы.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21

2 сабақ

 1. Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын жақсарту және оның жаңа формалары: холдингтік компаниялар, қаржы-өнеркәсіптік топтары

 2. Өндірістің қоғамдық ұйымдастырылуы және оның формалары: концентрация, специализация және комбинациялау.

 3. Өндіріс салаларының дамуының, халықтың тұрмыс деңгейінің бағасы, нарықтық қатынастардың дамуының анализінің көрсеткіштері.

 4. Жаңа кәсіпорындар құрылысының орналасуы мен жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың дамуы.

 5. Мамандану деңгейін сандық анықтау үшін қолданылатын көрсеткіштер.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,22,21


8 ТАҚЫРЫП. ЖАНАРМАЙ-ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОМПЛЕКС САЛАЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУ

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Жанармайлық өнеркәсіп, оның құрамы. Халық шаруашылығындағы жанармай-энергетикалық комплекстің алатын орны.

 2. Электроэнергетика

 3. Халық шаруашылықта жағармайлық - энергетикалық кешенің ролі


Семинарлық сабақтың жоспары (2 сағат)

1 сабақ

 1. Жанармайлық өнеркәсіп, оның құрамы. Халық шаруашылығындағы жанармай-энергетикалық комплекстің алатын орны.

 2. Жанармай ресурстарымен қамтамасыз етілу. Шарттық жанармай. Жанармай-энергетикалық баланс, оның құрылымы.

 3. Мұнай, мұнай өңдеуші, газ, газ өңдеу, көмір өнеркәсібі: дамуының қазіргі заманғы проблемелары, ресурстық база, ресурстар сапасы, өнім өндіру көлемі, салалар географиясы.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21

2 сабақ

 1. Электроэнергетика. Салалық құрылым.

 2. Элеутростанциялардың түрлері және оларды орналастыру факторлары.

 3. Электроэнергияны өндіру құрылымы. Электроэнергетика салаларының географиясы. Энергожүйелер. Салалардың даму проблемалары.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21


9 ТАҚЫРЫП. МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ КОМПЛЕКСТІҢ ОРНАЛАСТЫРЫЛУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Қара металлургия салаларының мағынасы.

 2. Түсті металлургияның жағдайы. Түсті металлургия кәсіпорындарын орналастыру факторлары.

 3. Қазіргі заманғы қара металлургияның және түсті металлургияның даму мәселелері.


Семинарлық сабақтың жоспары (2 сағат)

1 сабақ

 1. Қара металлургия салаларының мағынасы.

 2. Қара металлургия кәсіпорындарының түрлері, оларды орналастырудың принциптері мен факторлары.

 3. Негізгі металлургиялық базалардың экономикалық жағдайы. Шикізатпен қамтамасыз етілуі. Өндірістер географиясы. Кәсіпорындарды қайта құру қажеттілігі.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21

2 сабақ

 1. Түсті металлургияның жағдайы. Түсті металлургия кәсіпорындарын орналастыру факторлары.

 2. Түсті металлургияның жағдайы. Түсті металлургия салаларының географиясы.

 3. Қазіргі заманғы қара металлургияның және түсті металлургияның даму мәселелері.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21


10 ТАҚЫРЫП. АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КОМПЛЕКС

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. АӨК-тің құрама бөліктері.

 2. АӨК-ні ұйымдастырудың жаңа формалары.

 3. Өсімдік шаруашылығы салаларының орналастыру ерекшеліктері. Мал шаруашылығы салаларының орналастырылуы. Тамақ өнеркәсібі салаларының орналасу факторлары.

 4. Нарықтық экономика жағдайындағы АӨК-тің даму мәселелері.


Семинарлық сабақтың жоспары (2 сағат)

1 сабақ

 1. АӨК-тің құрама бөліктері.

 2. АӨК-ні ұйымдастырудың жаңа формалары. Фермерлік, жеке шаруашылықтардың дамуы. Ауылшаруашылығы – АӨК-нің басты салаларының бірі ретінде. Ауылшаруашылығының құрылымы.

 3. Ауылшаруашылығының территориалды ұйымдастырылуына табиғи, экономикалық, еңбектік және басқа да факторлардың әсері.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21


2 сабақ

 1. Өсімдік шаруашылығы салаларының орналастыру ерекшеліктері.

 2. Мал шаруашылығы салаларының орналастырылуы.

 3. Тамақ өнеркәсібі салаларының орналасу факторлары.

 4. Нарықтық экономика жағдайындағы АӨК-тің даму мәселелері.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21


11 ТАҚЫРЫП. ТРАНСПОРТТЫҚ КОМПЛЕКС

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Транспорт құрылымы .

 2. Транспорт материалды өндірістің ерекше аясы ретінде және оның ӨКО-ғы рөлі.

 3. ҚР транспорты дамуының қазіргі заманғы мәселелері.


Семинарлық сабақтың жоспары (2 сағат)

1 сабақ

 1. Транспорт құрылымы .

 2. Транспорт материалды өндірістің ерекше аясы ретінде және оның ӨКО-ғы рөлі.

 3. Транспорттың барлық түрлеріндегі жүк тасымалының құрылымы.

 4. Аудандарда өнімдерді әкелу және әкету бойынша транспорттық баланстың анализі.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21


2 сабақ

 1. Жүк тасымалы үшін транспорттың жеке түрлерін пайдалану тиімділігі.

 2. Транспорттың барлық түрлерінің орналастыру және даму ерекшеліктері.

 3. ҚР транспорты дамуының қазіргі заманғы мәселелері.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21


12 ТАҚЫРЫП. КЛАСТЕРЛЕР ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӨНДІРГІШ КҮШТЕРДІҢ ТЕРРИТОРИАЛДЫ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ РЕТІНДЕ

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. «Кластер» ұғымы. Территориалды комплекстің негізгі даму бағыттарын, масштабтарды, құрылымы мен тиімділігін айқындау.

 2. Қазақстан Республикасында кластерлерді ұйымдастыру, олардың территориалды ұйымдастырылуы.

 3. Өндіргіш күштерді оптималды орналастыруда мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары.


Семинарлық сабақтың жоспары (2 сағат)

1 сабақ

 1. «Кластер» ұғымы. Территориалды комплекстің негізгі даму бағыттарын, масштабтарды, құрылымы мен тиімділігін айқындау.

 2. Қазақстан Республикасында кластерлерді ұйымдастыру, олардың территориалды ұйымдастырылуы.

 3. Өндіргіш күштерді оптималды орналастыруда мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21

2 сабақ

 1. Жалпымемлекеттік позициялар санатында өндіргіш күштерді оптималды орналастыру деңгейінің бағасы.

 2. Болашақта өндіргіш күштерді орналастыру бағдарламасы бойынша іс-шаралардың ұйымдастырылуы.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,22,24


13 ТАҚЫРЫП. АЙМАҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ КӨРІНІСІ

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. «Ұлттық байлық» ұғымы. Ауданның әлеуметтік-экономикалық потенциалының құрамы.

 2. Әлеуметтік-экономикалық потенциалдың макроэкономикалық параметрлері.

 3. ҚР әлеуметтік - экономикалық даму көрінісі

және оның мәселелері


Семинарлық сабақтың жоспары (2 сағат)

1 сабақ

 1. «Ұлттық байлық» ұғымы. Ауданның әлеуметтік-экономикалық потенциалының құрамы.

 2. Әлеуметтік-экономикалық потенциалдың макроэкономикалық параметрлері (ЖІӨ, ЖҰӨ, экономикалық индикаторлар, қаржылық және бағалық көрсеткіштер)

 3. Өнеркәсіп өндірісінің статистикасы. Ауылшаруашылығының дамуы.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21

2 сабақ:

 1. ҚР аймақтардың капитал салымдары, бағалар индексі, сыртқы сауда айналымы.

 2. Халықтың ақшалай кірістері мен шығыстары.

 3. ҚР әлеуметтік - экономикалық даму көрінісі және оның мәселелері.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,21


14 ТАҚЫРЫП. 2015 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚАЗАҚСТАНДА ӨНДІРГІШ КҮШТЕРДІ ОРНАЛАСТЫРУ СТРАТЕГИЯСЫ

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. «Қазақстан Республикасында өндіргіш күштерді орналастыру даму схемасының» мақсаттары мен тапсырмалары.

 2. Аймақтардың тұрақты дамуының классификациялық факторлары және қиындықтары.

 3. Өндіргіш күштерді орналастыру мен дамудың концепциялық стратегиясы.

 4. Өндіргіш күштердің орналастыру картасы.


Семинарлық сабақтың жоспары (2 сағат)

1 сабақ

 1. Қазақстан Республикасында өндіргіш күштерді орналастыру даму схемасының» мақсаттары мен тапсырмалары.

 2. Аймақтардың тұрақты дамуының классификациялық факторлары және қиындықтары.

 3. Экономиканың поляризацияланған даму зоналары бойынша өндіргіш күштерді орналастыру және олардың дамуы.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,22,24

2 сабақ

 1. Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның Каспий маңы, Солтүстік және Оңтүстік зоналарының даму приоритеттері.

 2. Өндіргіш күштерді орналастыру мен дамудың концепциялық стратегиясы.

 3. Өндіргіш күштердің орналастыру картасы.

Әдебиет :2,5,6,7,11,16,17,19,22,24


Үлгі 6<< предыдущая страница