uzluga.ru
добавить свой файл
1Т у р н і р « Знаўцы роднай мовы


Сцэнарый мерапрыемства па беларускай мове у 2 класе.


Мэты: развіваць творчае мысленне, пазнавальны інтарэс, узбагачаць слоўнікавы запас, выхоўваць павагу да Беларусі i беларускай мовы.


ХОД МЕРАПРЫЕМСТВА

Уступную гутарку можна пачаць з пытання: для чаго патрэбна людзям мова? Пасля абагульнення выказванняў вучняў настаўнік прапануе паслухаць паведамленне аднакласніка:


- Мова ўзнікла даўным-даўно, сотні тысяч гадоў таму назад. Першабытныя людзі аб’ядноўваліся ў групы, каб паляваць на звяроў, лавіць рыбу, вырабляць прылады працы, будаваць жыллё. Каб усё гэта рабіць разам, яны павінны былі разумець адзін-аднаго. Так узніклі першыя словы. З цягам часу жыхароў планеты станавілася ўсё больш і больш. Кожны народ прыдумваў свае словы і ствараў сваю мову. Кожны народ ад іншых у першую чаргу адрозніваецца сваёй мовай. У рускага народа – руская мова, у нямецкага – нямецкая, у японцаў – японская, у беларусаў – беларуская. Калі мы забудзем сваю мову, перастанем на ёй размаўляць, перастане існаваць народ. І з карты свету знікне наша Беларусь. Памятайце пра гэта.


Пасля дзецям прапануецца даказаць што яны ведаюць і любяць сваю родную мову і пагуляць у гульню . Педагог дзеліць клас на дзве каманды: "Сонейка" і "Вясёлка".


^ 1 -ы гейм «Далей-далей»

Кожнай камандзе даюцца заданні. Дзеці выконваюць іх вусна. За кожны правільны адказ прысуджаецца 1 бал.


Картка з заданнямі для каман­ды "Сонейка"


 1. Як называецца наша родная мова?

 2. Назавіце другую літару алфавіта.

 3. Назавіце літары беларускай мовы, якія абазначаюць галосныя гукі.

 1. Колькі літар у слове ліпень?

 2. 3 якой літары пішацца сказ?

 1. Назавіце слова з супрацьлеглым значэннем слову гарачы.

 2. Адгадайце загадку: Не куст, а з лiсточкамi, не кашуля, а пашыта

8. Як перанесці слова сон?

9. Падбярыце роднасныя словы да слова лес.

10. Назавіце прыметы яблыка.


Картка з заданнямі для каманды "Вясёлка"


 1. 3 якой літары пішуцца імёны людзей?

 2. Назавіце пятую літару алфавіта.

 3. Колькі галосных гукаў у бела­рускай мове? Назавіце іх.

 4. Колькі літар у слове ідзе?

 5. Назавіце слова з супрацьлеглым значэннем слову высокі.

6. Як яшчэ можна назваць сябра?

7. Адгадайце загадку: Невялiчка, рыжавата, а хвост доўгi i калматы, на дрэве жыве i шышкi грызе

8. Як перанесці слова ехаць?

9. Падбярыце роднасныя словы да слова сад.10. Назавіце прыметы сунічкі.

Настаўнік падводзіць вынікі першага гейма.

2-і гейм «Схованкі»


Знайдзiце i запiшыце словы, якiя схавалiся ў прыведзеных словах.


а) народ г) Эдзiк

б) ножка д) зязюля

в) Пiлiпка е) маскарад.


За кожны правільны адказ ка­манды атрымліваюць 1 бал.


^ 3-і гейм «Конкурс капітанаў»


Заданне каля дошкі выконваюць па аднаму вучню ад каманды.

Калі заданне зроблена правільна, каман­дзе прысуджаецца 5 балаў, а калі ёсць памылка, — 3.


Картка з заданнямі для каман­ды "Сонейка"


1. Падзяліце словы для пераносу: прыбіраць, намалюю, яма.

2. Складзіце са слоў сказы:
Ніна, школы, дамоў, прыйшла, са;
маме, Галя, дапамагае, ферме, наКартка з
заданнямі для каманды "Вясёлка"


1. Падзяліце словы для пераносу: бярозка, спяваю, ішоў.

2. Складзіце са слоў сказы:
плывуць, па, хмаркі, небе;
двары, на, лужыны, замёрзлі.У гэты час каманды адгадваюць загадкі . За кожную правільна адгаданую загадку – 1 бал.

Потым падлічваюцца балы кож­най каманды за два геймы.


^ Музычная пауза


Камандзе « Сонейка» неабходна праспяваць песенькі, у якіх сустракаецца назва расліны, а камандзе « Вясёлка” – назва жывёлы.


3- і гейм


Замест лiчбаў на гэтым цыферблаце стаяць лiтары, а лiчбы змешчаны ўнiзе. Камандам неабходна паспрабаваць разабрацца ў лiчбах, i прачытаць iмёны i прозвiшчы двух народных паэтаў Беларусi.

8.1.10.4 10.2.7.4.6.4.3 8. 10.2.5. 10.11.6.4.12.9.


За правільна выкананае заданне ка­манда атрымлівае 5 балаў


4-ы гейм


Разгадайце рэбусы:


,,

а) ЛО б) АЧ в) м = нь г) РЫБА СЬ д) ША

ГА Р 8 ТА


За кожны правільна адгаданы рэбус ка­манды атрымліваюць 3 балы.

Потым падлічваюцца балы кож­най каманды за чатыры геймы.


5-ы гейм


Закончыце прыказкі:


а) Жыццё пражыць - … г) Век жыві - ..

б) Красавік з вадою, … д) Адна галава добра, а

в) Ваўкоў баяцца - … е) Цішэй едзеш - …


За кожны правільны адказ прысуджаецца 2 балы.


Вынікі турніра


Падлічваюцца балы, падводзяцца вынікі гульні, узнагароджваюцца самыя актыўныя вучні з кожнай каманды.


Л я ш ч у н М . А .

НПК “ Вензавецкі дзіцячы

сад – сярэдняя школа ”