uzluga.ru
добавить свой файл
1

Обсяг: 17ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5)

Ціна: 20грн

Проблеми та необхідність гуманізації

сучасного виробництва

План


1. Засади аналізу загальної ринкової рівноваги

1.1 Пристосування ринку за Вальрасом

1.2 Пристосування ринку за Маршаллом

2. Неокласична модель загальної ринкової рівноваги: модель без виробництва

3. Перша теорема економіки добробуту

3.1 Перше теоретичне припущення

3.2 Друге теоретичне припущення

4. Друга теорема економіки добробуту

5. Неокласична модель загальної ринкової рівноваги: модель із виробництвом