uzluga.ru
добавить свой файл

Домашня контрольна робота №4 8 клас. «Сили і тиск»


 1. Які сили треба прикласти до кінців дроту, жорсткість якого 100 кН/м, аби розтягнути її на 1 мм?

 2. Тіло масою 600г рухається рівномірно. Коефіцієнт тертя 0,1 Знайти силу тертя.

 3. Для рівномірного руху тіла масою 5 кг приклали силу 10 Н. Знайти коефіцієнт тертя.

 4. Упряжка собак при русі саней по снігу може діяти з максимальною силою 0,5 кН. Якої маси сани з вантажем може перемішати упряжка, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,1?

 5. До гирі, що стоїть на підлозі, масою 16 кг прикладають направлену вгору силу 100 Н. Знайти вагу гирі.

 6. Знайти тиск людини на пол, якщо її маса 60 кг, а площа однієї ступні 200 см2

 7. Знайти тиск води на дно акваріума і силу тиску, якщо висота води 40 см, а площа дна 600 см2.

 8. На скільки подовжиться риболовецька волосінь жорсткістю 0,5 кН/м, при підніманні вертикально вверх риби масою 200 г?

 9. Дерев'яний брусок масою 2 кг тягнуть по дерев'яній дошці, розташованій горизонтально, за допомогою пружини жорсткістю 100 Н/м. Коефіцієнт
  тертя рівний 0,3. Знайти подовження пружини.

 10. На малий поршень гідравлічногї машини діє сила 200 Н. Площа малого поршня 50 см2, площа великого поршня 500 см2. Вантаж якої маси можна підняти за допомогою цієї машини?

 11. На стакан з водою діє сила тяжіння 2,5 Н. Какой об'єм води в стакані, якщо маса порожнього стакана 120 г?

 12. Яка довжина лиж, якщо людина, що стоїть на них, масою 80 кг чинить на сніг тиск 2,5 кПа? Ширіна лижі 8 см

 13. Плоске дно вази має форму круга радіусом 6 см Скільки води потрібно налити в вазу, щоб на тиск на стіл дорівнював 3,5 кПа? Маса порожньої вази 1,5 кг.

 14. На дно акваріума завдовжки 40 см і шириною 25 см поклали чавунну кулю масою 700 г. На скільки збільшився після цього тиск води на дно якщо вода з аквариума не вилилася? Куля занурена в воду повністю.

 15. В сполучені посудини налили воду і ртуть однакового об’єму 500 мл, Скільки гасу (за об’ємом?) потрібно долити поверх води, щоб в одній посудині залишилась тільки ртуть, а в другій – вода і гас. Переріз посудин однаковий.


Оцінювання: 1 – 7 по 1 балу, 8-12 по 2 бали, 13 – 15 по 3 бали. Всього 26 балів

Тест. бал

0-1

1,5-2

2,5-3

3,5-4

4,5-5,5

6-6,5

7-8

9-12

13-16

17-20

21-23

24-26

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12