uzluga.ru
добавить свой файл

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПО КУРСУ «ЦИФРОВА ОБРОБКА СИГНАЛІВ» 2012


 1. Класифікація сигналів. Методи описання сигналів.

 2. Приклади сигналів та їхні характеристики.

 3. Методи аналізу сигналів.

 4. Енергія та потужність сигналу.

 5. Сигнали з кінцевою енергією та їхні енергетичні характеристики.

 6. Сигнали з нескінченною енергією та їхні енергетичні характеристики.

 7. Ряд Фур’є та його форми представлення.

 8. Ряд Фур’є у фізичній формі та його характеристики.

 9. Ряд Фур’є в комплексній формі та його характеристики

 10. Зв’язок між коефіцієнтами різних представлень ряду Фур’є.

 11. Спектр періодичного сигналу. Визначення, приклад.

 12. Спектр неперіодичного сигналу на кінцевому інтервалі зміни аргументу.

 13. Спектр неперіодичного сигналу на нескінченному інтервалі зміни аргументу.

 14. Перетворення Фур’є. Визначення. Загальні відомості.

 15. Основні властивості перетворення Фур’є.

 16. Перетворення Фур’є добутку двох функцій.

 17. Поняття згортки неперервних функцій та його особливість його Фур’є - перетворення.

 18. Кореляційний аналіз. Кореляційна функція (визначення, приклад).

 19. Кореляційний аналіз. Взаємна кореляційна функція (визначення, приклад).

 20. Фур’є перетворення взаємної кореляційної функції.

 21. Рівність Парсеваля.

 22. Класифікація та основні характеристики систем аналогової обробки сигналів.

 23. Способи описання аналогових лінійних систем

 24. Імпульсна характеристика аналогових систем

 25. Функція передачі аналогових систем.

 26. Частотні характеристики аналогових систем

 27. .Стабільність аналогових лінійних систем.

 28. Методи визначення імпульсної характеристики аналогових систем

 29. Визначення імпульсної характеристики аналогових систем за допомогою функції передачі.

 30. Аналогові фільтри прототипи.

 31. Визначення аналогового, дискретного та цифрового сигналів.

 32. Загальна структура цифрової обробки сигналів.

 33. Дискретні сигнали (основні поняття – дискретизація, квантування за рівнем)

 34. Визначення та вибір інтервалу дискретизації Найквіста.

 35. Теорема Котельникова.

 36. Формула відновлення аналогового сигналу за його дискретними відліками.

 37. Спектр дискретного сигналу.

 38. z-перетворення (визначення, приклади).

 39. z-перетворення лінійної згортки двох нескінченних дискретних послідовностей.

 40. z-перетворення затриманої на N відліків дискретної послідовності.

 41. Основні властивості перетворення z-перетворення.

 42. Формула фільтрації дискретної системи.

 43. Імпульсна характеристика дискретної системи та її застосування.

 44. Поняття лінійної згортки двох нескінченних дискретних послідовностей та її z-перетворення.

 45. Системна функція дискретної системи.

 46. Нулі, полюси та лишки («вычеты») системної функції дискретної системи.

 47. Частотна характеристика дискретної системи.

 48. Дискретне перетворення Фур’є. Приклад обчислення.

 49. Основні властивості дискретного перетворення Фур’є.

 50. Матриця дискретного перетворення Фур’є та приклад її застосування.

 51. Алгоритми швидке перетворення Фур’є. Загальні відомості.

 52. Швидке перетворення Фур’є з проріджуванням за часом.


Друге питання – задача, аналогічна розглянутим на лекціях.